Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning huisartsenpraktijk

Programma Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning huisartsen

De opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk duurt 9 maanden en bestaat uit 13 themabijeenkomsten. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:*

 • Palliatieve/oncologische zorg in de huisartsenpraktijk: medische kennis, ziektebeelden, diagnostische mogelijkheden en behandeling
 • Methodisch werken en palliatief redeneren bij veelvoorkomende palliatieve/oncologische zorgproblemen
 • De ondersteunende rol van de praktijkondersteuner, in nauwe samenwerking met de huisarts, in de preventieve-, diagnostische-, behandelings-, palliatieve-, terminale fase en de nazorg
 • Palliatieve zorgregistratie in de huisartsenpraktijk
 • Het ontwikkelen van een protocol voor de palliatieve/oncologische zorgvrager in de huisartsenpraktijk
 • Ontwikkelen van een visie op de ondersteuning bij zelfmanagement, afstand versus nabijheid, omgaan met eigen emoties
 • Kwaliteit van leven en sterven, omgaan met existentiële en essentiële crises, coping stijlen, rouw- en verliesbegeleiding
 • Advanced Care Planning
 • Kwaliteitsdenken
 • Intervisie
 • Kwaliteitszorg in de eigen praktijk

*De docenten zijn experts uit het veld die inspelen op de actualiteiten, de themabijeenkomsten worden hierop afgestemd.


Leren in de praktijk

Om praktijkopdrachten te kunnen maken, is een werk- of stageplaats nodig zo ook de mogelijkheid om bij anderen mee te kunnen kijken, denk aan een hospice of het meelopen met een wijkverpleegkundige, oftewel de zogenaamde externe oriëntatie en intervisie. Naast theorie en praktijk is er aandacht voor de individuele leerlijn. Aan de hand van twee persoonlijke/professionele leerdoelen maak je een eigen leerontwikkeling door.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven