Opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (POH 1jr)

Programma post-hbo POH 1jr

De opleiding duurt één jaar en bestaat uit 28 bijeenkomsten. Het programma bestaat uit vijf modulen. Vier daarvan volgen elkaar op, de vijfde module (intervisietraining en stagebegeleiding) loopt als een rode draad door het programma. De opleiding gaat uit van de meest actuele NHG-standaarden.

Opleiding vernieuwd

De opleiding is onlangs vernieuwd! Zo is de opleiding blended vormgegeven. Dit betekent dat er naast de fysieke lessen ook ruimte is voor online onderwijs. Door middel van verschillende zelfstudie-onderdelen kun jij meer flexibel (tijd- en plaatsonafhankelijk) leren. Zo gebruiken we interactieve video’s, verschillende e-learnings om nieuwe inzichten en theorie te verwerven én door opdrachten leer je deze theorie toe te passen in de praktijk. Deze nieuw opgedane ervaringen neem je mee in de lessen waar je feedback van je mededeelnemers en onze ervaren docenten ontvangt.

Opbouw van de opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (eenjarig)

Module 1: De praktijkondersteuner als professional

Module 1: De praktijkondersteuner als professional

 Deze module gaat over de professionele rol van de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg. Je leert hoe je op verantwoorde en resultaatgerichte wijze patiënten begeleidt, adviseert een instrueert. Je gaat aan de slag met vaardigheden op het gebied van methodiek, voorlichting en educatie en communicatie. Ook oefen je consulten. De module gaat daarnaast in op de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk en jouw bijdrage daaraan.

Module 2: De patiënt met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk

Module 2: De patiënt met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk

Mensen met diabetes mellitus type 2 kunnen door zelfmanagement beter leren omgaan met hun ziekte en zo complicaties op korte en lange termijn voorkomen. Jij brengt ze de kennis en vaardigheden bij over behandeling, zelfcontrole, observatie en zelfregulatie. Jij leert hoe je een spreekuur opzet voor deze patiënten, hoe je de driemaandelijkse controle uitvoert en hoe je een consult voert. Jij bouwt kennis op over (groeps)voorlichting en begeleiding bij medicatiegebruik. Ook leer je patiënten omgaan met bijzondere situaties, zoals co-morbiditeit, alarmsymptomen of op reis gaan. Ten slotte gaat deze module in op voedingsrichtlijnen, leefstijlveranderingen en voetverzorging.

Module 3: De patiënt met (risico op) hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk

Module 3: De patiënt met (risico op) hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk

In deze module komen de belangrijkste NHG-standaarden met betrekking tot (het voorkomen van) hart- en vaatziekten aan de orde. Denk aan cardiovasculair risicomanagement, hypertensie, cholesterol, hartfalen, angina pectoris en perifeer arterieel vaatlijden. Je bouwt specifieke basiskennis op over de aandoeningen, risicoprofielen en behandeling. Na afloop van de module kun jij patiënten begeleiden bij leefstijlveranderingen en medicijngebruik. Ook weet jij hoe je een spreekuur opzet.

Module 4: De patiënt met astma/COPD in de huisartsenpraktijk

Module 4: De patiënt met astma/COPD in de huisartsenpraktijk

In deze module staat de patiënt met astma of COPD centraal. Als praktijkondersteuner heb jij taken op het terrein van ondersteuning bij diagnostiek, behandeling en begeleiding. Je maakt kennis met onderzoeksmethoden, zoals spirometrie. Ook leer je hoe je patiënten selecteert, hoe je een spreekuur opzet en een consult houdt. Onderwerpen als therapietrouw, juist medicatiegebruik, zelfmanagement, stoppen met roken en conditiebehoud komen voorbij. In deze module zijn de NHG-standaarden astma en COPD het . De les ‘Stoppen met roken’ is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken.

Module 5: Intervisietraining en leren van en in de praktijk

Module 5: Intervisietraining en leren van en in de praktijk

Werken in de zorg vraagt om een kritische en innovatieve houding. Ook als praktijkondersteuner is het belangrijk dat je wilt blijven leren en verbeteren. Intervisie helpt daarbij. Bij intervisie bespreek je met jouw medestudenten werksituaties en reflecteer je op jouw handelen. Samen denk je na over onderliggende denk- en werkpatronen, vaker voorkomende valkuilen, eigen gedrag en gewenst gedrag.

Stage en praktijkopdrachten

Stage en praktijkopdrachten

Stage is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Je volgt een verplichte stage van minimaal 8 uur per week, gedurende het hele jaar. De stage start tijdens de eerste module. Je voert werkzaamheden uit op basis van een stagewerkplan. Dit plan stel je op in overleg met jouw stagebegeleider. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Voor de start van de opleiding moet deze plek bekend zijn.

Ook kun je op Huisartswerkt.nl kijken of er stageplekken voor jou vacant zijn. Dit platform voor professionals in de huisartsenzorg is een initiatief van o.a. onze partner Zusters@work. Zij helpen je graag verder.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven