Opleiding Ouder- en gezinsbegeleiding

Programma post-hbo opleiding Ouder- en gezinsbegeleiding

De post-hbo opleiding Ouder- en gezinsbegeleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten verdeeld over 4 modules:

  1. Jij als professional in relatie tot de ouderschapstheorie
  2. Ouderbegeleiding vanuit de systeemtheorie
  3. Effectief communiceren en samenwerken met ouders
  4. Ouderbegeleiding onder lastige omstandigheden

Opbouw van de opleiding Ouder- en gezinsbegeleiding

Module 1: Jij als professional in relatie tot de ouderschapstheorie

Module 1: Jij als professional in relatie tot de ouderschapstheorie

In de eerste module verdiep je je eerst in jezelf als professional: wat is jouw visie op hoe jij je verhoudt t.o.v. ouders/verzorgers? Welke rol heb jij en welke de ouders/opvoeders? Wat is de maatschappelijke opgave van jouw organisatie en in hoeverre past dit bij jouw eigen kijk hierop? En uiteraard kijken we ook naar je eigen ervaringen met ouders/opvoeders en hoe dit van invloed is op jouw blikveld.

Vervolgens behandelen we de ouderschapstheorie van Alice van der Pas, en hoe deze aanpak een ingang biedt om het contact met ouders (terug) te krijgen.

Kortom: in deze module leer je vanuit een andere bril te kijken naar ouders/opvoeders en de gezinsproblematiek en ga je o.a. aan de slag met eigen casuïstiek.

Module 2: Ouderbegeleiding vanuit de systeemtheorie

Module 2: Ouderbegeleiding vanuit de systeemtheorie

Een kind groeit op binnen een gezinssysteem. Binnen de systeemtheorie worden factoren die gedragingen van mensen beïnvloeden, niet in het individu gezocht, maar in de werking van het systeem (het gezin) én de wisselwerking tussen verschillende personen. Het gedrag van een kind vormt altijd een reactie op het gedrag van een ander gezinslid, of van meerdere gezinsleden.

Tijdens deze module leer je om vanuit de systemische benadering gezinnen te begeleiden. We besteden o.a. aandacht aan het maken van een genogram, levenslijnen en de kracht van het leren kennen van je eigen culturele en historische bagage. Hoe is bijvoorbeeld jouw eigen familie georganiseerd? Wanneer je je eigen bagage kent weet je waar je geraakt gaat worden in de dialoog met de ander.

Module 3: Effectief communiceren en samenwerken met ouders

Module 3: Effectief communiceren en samenwerken met ouders

Je betreedt als professional het domein van de ouder/opvoeder en wil samen met hen het beste voor het kind. Het kan zijn dat hier tegengestelde belangen zijn, of dat je te maken hebt met mondige ouders/opvoeders. Hoe zorg je er dan voor dat je effectief communiceert én tot samenwerking komt om het beste voor het kind te realiseren? In deze module staat het effectief communiceren centraal, om van daaruit te werken aan samenwerking in het belang van het kind. Communicatiestijlen, gesprekstechnieken en omgaan met weerstand worden behandeld. Ook ga je aan de slag met een trainingsacteur om het geleerde zo optimaal mogelijk te laten beklijven.

Module 4: Ouderbegeleiding onder lastige omstandigheden

Module 4: Ouderbegeleiding onder lastige omstandigheden

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waardoor ouder- en gezinsbegeleiding meer uitdagingen met zich mee brengt. Denk bijvoorbeeld aan de toename van ingewikkelde/complexe scheidingen en de invloed hiervan op het gezin, een uithuisplaatsing, de rol van jeugdzorg of kinderen of ouders met een beperking. In deze module word je je bewust van je eigen houding, normen en waarden en krijg je handvatten aangereikt om in dergelijke complexe situaties van betekenis te kunnen zijn voor ouders, kinderen en gezinnen.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven