Professional Development through Contract Learning

Resultaat module Professional Development through Contract Learning 

Deze onderwijseenheid is vooral gericht op het ontwikkelen van onderstaande vaardigheden:

  • Analyseren
  • Beargumenteren
  • Projectmatig werken

Na het afronden van deze module heb je je deze vaardigheden op masterniveau toegeëigend om ze tevens succesvol te kunnen toepassen tijdens het afsluitende thesisproject, of om juist aan praktijkgericht onderzoek te kunnen bijdragen in het werkveld.

Waardepapier en accreditatie

Wanneer de module is afgerond met positief resultaat, ontvang je een deelcertificaat van de master Medical Imaging and Radiation Oncology van Inholland Academy. De module Professional Development through Contract Learning, onderdeel uit van de masteropleiding Medical Imaging and Radiation Oncology, is officieel geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Ook is de module geaccrediteerd door Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) voor 140 punten.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

  Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven