Opleiding Gedragsspecialist voor niveau 4 opgeleiden (mbo+)

Programma post-hbo Gedragsspecialist voor niveau 4 opgeleiden (mbo+)

De opleiding Gedragsspecialist voor niveau 4 opgeleiden bestaat uit vier modules. Een schriftelijke opdracht, waarin je de geleerde theorie aan je eigen praktijk kunt koppelen, is onderdeel van elke module.

Opbouw van de opleiding Gedragsspecialist voor niveau 4 opgeleiden (mbo+)

Module 1: Orthopedagogisch handelen

Module 1: Orthopedagogisch handelen

In deze module staat de vraag: ‘wat vraagt het kind in zijn gedrag aan mij als opvoeder?’ centraal.

Wat komt aan bod?

 • Algemene kennis van de sociaal emotionele ontwikkeling, methodieken en het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • Het hanteren van verschillende modellen om lastig gedrag van leerlingen te verklaren
 • De rol van de onderwijsassistent binnen een veilig pedagogisch klimaat
 • Tegemoet kunnen komen aan relatie, competentie en autonomie
 • Achter het gedrag van leerlingen kunnen kijken

Module 2: Benadering vanuit de interactie

Module 2: Benadering vanuit de interactie

Tijdens deze module leer je hoe eigen interactie invloed heeft op het gedrag van de leerlingen in de klas.

Wat komt aan bod?

 • Zicht krijgen op je eigen interactievaardigheden
 • Sociale ondersteuning in de praktijk:
  • sensitief en responsief zijn
  • affectie, informatie en gedragsregulatie
  • de Roos van Leary
  • de interactiewijzer: de leerling in relatie tot anderen en jou
 • In gesprek kunnen gaan met leerlingen: actief luisteren, vragen stellen en metacommunicatie kunnen toepassen in verschillende situaties. Hierbij krijg je praktische vaardigheden om in gesprek te kunnen gaan met boze, drukke, stille, verdrietige of in zichzelf gekeerde leerlingen

Module 3: Omgaan met probleemgedrag in de groep

Module 3: Omgaan met probleemgedrag in de groep

Je leert tijdens deze module meer over preventie (voorkomen) en signalering van probleemgedrag.

Wat komt aan bod?

 • Algemene kennis van de sociaal emotionele ontwikkeling, methodieken en het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • Signaleren en observeren
 • Benadering van probleemgedrag vanuit verschillende leertheorieën (zoals het behaviorisme en het cognitivisme)
 • Beïnvloeden van probleemgedrag vanuit verschillende leertheorieën (hierbij kun je denken aan: aanleren van goed gedrag, straffen en belonen en leerlingen zelf betrekken bij de aanpak van het probleemgedrag)

Module 4: Kind en omgeving

Module 4: Kind en omgeving

Tot slot leer je in de laatste module meer over het kind en zijn omgeving.

Wat komt aan bod?

 • Kennis opdoen van de verschillende gedragsstoornissen (ADHD, autisme, angststoornissen, hechtingsproblematiek)
 • Kindermishandeling (signaleren en observeren), kennis van de meldcode
 • Het kind en zijn thuissituatie

Visiestuk

Visiestuk

De opleiding wordt afgesloten met een visiestuk waarbij je de 4 modules integreert. Welke ontwikkeling heb je zelf doorgemaakt? Welke vaardigheden heb je zelf verkregen? Dit licht je toe aan de hand van 2 casussen. Hierbij heb je aandacht voor de leerling zelf, je eigen houding, je eigen kennis wat betreft gedragsproblemen en de toepasbaarheid in je eigen praktijk.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven