Praktijkondersteuning intensieve zorg

Programma post-hbo Praktijkondersteuning intensieve zorg

De opleiding Praktijkondersteuning intensieve zorg duurt 9 maanden en bestaat uit 13 lesdagen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de fasen in het zorgcontinuüm: de preventieve fase, diagnostische fase, behandelingsfase, palliatieve en terminale fase en de nazorg
 • de rol van de POH in alle fasen van het zorgcontinuüm, in samenwerking met de huisarts
 • in kaart brengen van intensieve zorg patiënten, het onderzoeken van de behoeften aan ondersteuning door de huisartsenpraktijk, palliatieve zorgregistratie
 • (kwaliteits)praktijkplan intensieve zorg(ondersteuning) maken en implementeren in de praktijk
 • visie op ondersteuning bij zelfmanagement, afstand versus nabijheid, omgaan met eigen emoties
 • kwaliteit van leven en sterven, omgaan met existentiële en essentiële crises, copingstijlen, rouw- en verliesbegeleiding
 • medische kennis, ziektebeelden, diagnostische mogelijkheden en behandeling
 • methodisch werken bij veelvoorkomende zorgproblemen, palliatief redeneren
 • Advanced Care Planning: zelfbeschikking, (multiculturele) gespreksvoering
 • specifieke begeleidingssituaties: o.a. jonge gezinnen, eenoudergezinnen of samengestelde gezinnen, alleenstaande ouderen
 • seksuologische gespreksvoering
 • sociale netwerkgesprekken (mantelzorg, familie)
 • samenwerken met de huisarts, eerste en tweede lijn
 • casemanagement
 • rol tijdens de terminale en nazorgfase
 • intervisie
 • kwaliteitszorg in de eigen praktijk


Leren in de praktijk

Om praktijkopdrachten te kunnen maken, is een werk- of stageplaats nodig zo ook de mogelijkheid om bij anderen mee te kunnen kijken, denk aan een hospice of het meelopen met een wijkverpleegkundige, oftewel de zogenaamde externe oriëntatie en intervisie. Naast theorie en praktijk is er aandacht voor de individuele leerlijn. Aan de hand van twee persoonlijke/professionele leerdoelen maak je een eigen leerontwikkeling door.


Eindopdrachten

Je maakt twee eindopdrachten:

 • een reflectieverslag over de begeleiding van een patiënt in de eigen praktijk (onderbouwd met literatuur) en de doorgemaakte persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van de leerdoelen
 • een presentatie van een kwaliteitsverbetering met betrekking tot intensieve zorgondersteuning in de eigen huisartsenpraktijk

Docenten

Je krijgt les van ervaren docenten van Hogeschool Inholland en experts uit het palliatieve netwerk/werkveld.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Mies van Amersfoort.JPG

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Mies van Amersfoort
opleidingscoördinator

Stel je vraag aan Mies
T: 06 1527 9790 | 088 466 30 30
E: mies.vanamersfoort@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven