Praktijkondersteuning intensieve zorg (POH-IZ)

Programma post-hbo POH op het gebied van palliatieve en oncologische zorg in de huisartsenpraktijk (POH-IZ)

De opleiding Praktijkondersteuning intensieve zorg duurt 9 maanden en bestaat uit 13 themabijeenkomsten. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:*

 • Palliatieve/oncologische zorg in de huisartsenpraktijk: medische kennis, ziektebeelden, diagnostische mogelijkheden en behandeling
 • Methodisch werken en palliatief redeneren bij veelvoorkomende palliatieve/oncologische zorgproblemen
 • De ondersteunende rol van de POH-IZ, in nauwe samenwerking met de huisarts, in de preventieve-, diagnostische-, behandelings-, palliatieve-, terminale fase en de nazorg
 • Palliatieve zorgregistratie in de huisartsenpraktijk
 • Het ontwikkelen van een protocol voor de palliatieve/oncologische zorgvrager in de huisartsenpraktijk
 • Ontwikkelen van een visie op de ondersteuning bij zelfmanagement, afstand versus nabijheid, omgaan met eigen emoties
 • Kwaliteit van leven en sterven, omgaan met existentiële en essentiële crises, coping stijlen, rouw- en verliesbegeleiding
 • Advanced Care Planning
 • Kwaliteitsdenken
 • Intervisie
 • Kwaliteitszorg in de eigen praktijk

*De docenten zijn experts uit het veld die inspelen op de actualiteiten, de themabijeenkomsten worden hierop afgestemd.


Leren in de praktijk

Om praktijkopdrachten te kunnen maken, is een werk- of stageplaats nodig zo ook de mogelijkheid om bij anderen mee te kunnen kijken, denk aan een hospice of het meelopen met een wijkverpleegkundige, oftewel de zogenaamde externe oriëntatie en intervisie. Naast theorie en praktijk is er aandacht voor de individuele leerlijn. Aan de hand van twee persoonlijke/professionele leerdoelen maak je een eigen leerontwikkeling door.


Eindopdrachten

Je maakt twee eindopdrachten:

 • een reflectieverslag over de begeleiding van een patiënt in de eigen praktijk (onderbouwd met literatuur) en de doorgemaakte persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van de leerdoelen
 • een presentatie van een kwaliteitsverbetering met betrekking tot intensieve zorgondersteuning in de eigen huisartsenpraktijk

Docenten

Je krijgt les van ervaren docenten van Hogeschool Inholland en experts uit het palliatieve netwerk/werkveld.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Mies van Amersfoort.JPG

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Mies van Amersfoort
opleidingscoördinator

Stel je vraag aan Mies
T: 06 1527 9790 | 088 466 30 30
E: mies.vanamersfoort@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven

Post-hbo opleidingen Zorg en Welzijn

13 redenen om nu bij ons voor een opleiding Zorg en Samenleving te kiezen

Zorgorganisaties staan in deze COVID-tijd voor enorme uitdagingen. Het opleiden van professionals is meer dan ooit nodig om de kwaliteit van zorg te garanderen, nu en in de toekomst. Inholland Academy heeft met een praktijkgericht opleidingsaanbod de mogelijkheid om organisaties en professionals hierin te ondersteunen. Bekijk hier 13 redenen om nu bij ons voor een opleiding Zorg en Samenleving te kiezen.