Wat zijn microcredentials?

Als professional blijf je je een leven lang ontwikkelen en volg je regelmatig opleidingen of trainingen. Hieraan is vaak certificering verbonden. De waarde en het niveau van deze certificering wordt meestal bepaald door de instelling die dit afgeeft. Om voor een zelfstandige en herkenbare waarde van dergelijke certificering te zorgen, is de microcredential bedacht!

Lees hieronder de uitgebreide uitleg van onderwijskundige Katrien Zuininga, Specialist Leren & Ontwikkelen bij Inholland Academy.

Wat is een microcredential?

De microcredential is een soort microdiploma, een erkend digitaal certificaat, waarmee professionals kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een module. De microcredential geeft met andere woorden een zelfstandige waarde aan een kleinere module (bij Inholland Academy gaat het om een grootte tussen de 3 en 30 EC). De microcredential staat voor accreditatiewaardig onderwijs en voegt een kwaliteitskeurmerk toe: jij en je (toekomstige) werkgever kunnen ervan op aan dat de module zo is opgezet dat leeruitkomsten bereikt zijn. Het behalen van deze leeruitkomsten is herleidbaar en controleerbaar.

Wat kun je met een microcredential?

Met een microcredential kun je dus bij jouw (toekomstige) werkgever aantonen welke kennis en vaardigheden jij bezit en voor welk (NLQF-)niveau dit geldt. Bovendien kun je een microcredential gebruiken om een vrijstelling aan te vragen mocht je besluiten een hele bachelor- of masteropleiding te doen. Ook kun je bij verschillende hogescholen microcredentials behalen en op die manier bouwen aan jouw cv.

Microcredentials zijn beveiligd en te verifiëren door toekomstige werkgevers.

Nieuw: behaal microcredentials in modules Inholland Academy

Inholland Academy verzorgt op dit moment onderstaande modules waarin je bij succesvolle afronding een microcredential ontvangt:

Naast bovenstaande modules bieden wij meer dan 140 opleidingen op post-hbo niveau. Nieuwsgierig? Bekijk hieronder het aanbod. 

Bekijk onze post-hbo opleidingen
Katrien Zuininga MSc

Onderwijskundige en Specialist Leren & Ontwikkelen bij Inholland Academy

Bekijk ook onderstaande uitlegvideo over microcredentials

Microcredentials-magazine

Npuls bracht onlangs Microcredentials-magazine uit. Hierin zijn o.a. de meerwaarde van microcredentials, lessons learned van de pilot, visie op de toekomst en cijfers vastgelegd. Bestuurders, projectleiders uit de onderwijsinstellingen, aanvoerders van Npuls en werkgevers komen aan het woord. Bijna 50 pagina’s aan interviews, columns, reflecties en meer. Download hier het magazine

Veelgestelde vragen over microcredentials

Welke status hebben microcredentials op dit moment?

Hogeschool Inholland neemt deel aan de landelijke pilot Microcredentials. Aan deze pilot nemen 21 hogescholen en 10 universiteiten deel. De pilot loopt tot 1 januari 2024. Een microcredential wordt uitgereikt na afronding van een onderwijseenheid tussen de 3 en 30 studiepunten (EC). Deze onderwijseenheden hebben een hoog civiel effect en bieden jou kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Alle microcredentials die worden uitgegeven binnen de pilot worden door alle hogescholen en universiteiten in Nederland herkend en erkend.  Op dit moment wordt een microcredential echter nog niet wettelijk erkend, het is namelijk nog niet opgenomen in de WHW (wet op hoger onderwijs en onderzoek). Er wordt sinds de start van de pilot hard aan gewerkt om wettelijke borging mogelijk te maken, samen met juristen van deelnemende instellingen.

Kan ik mijn microcredential inzetten voor een vrijstelling?

Of je met een microcredential vrijstelling krijgt of gemakkelijk kunt instromen bij een ad-, bachelor- of masteropleiding, wordt altijd door de examencommissie van de desbetreffende instelling of opleiding bepaald. Zij bekijken de waarde van de microcredential in relatie tot de opleiding. Daarbij kijken zij ook naar de geldigheid van de microcredential: is de kennis/vaardigheid die je hebt aangetoond nog wel actueel? Neem voor meer informatie contact op met Katrien Zuininga, voorzitter van de examencommissie van Inholland Academy, via katrien.zuininga@inholland.nl

Kan ik microcredentials stapelen tot een AD, Bachelor- of Masterdiploma?

Als je het voornemen hebt om microcredentials te stapelen of combineren, is het verstandig om contact op te nemen met de examencommissie van het onderwijsprogramma waarbinnen je de microcredentials wil laten erkennen. Neem voor meer informatie contact op met Katrien Zuininga, voorzitter van de examencommissie van Inholland Academy, via katrien.zuininga@inholland.nl

Is de microcredential ook in andere landen geldig?

De besturen van de hoger onderwijsinstellingen aangesloten bij Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland hebben met elkaar besloten dat de in Nederland behaalde microcredentials onderling worden erkend, hiermee is Nederland een voorloper in Europa op dit gebied. De manier waarop de Nederlandse microcredentials zijn beschreven, sluit aan bij de Europese normen. Onderlinge erkenning in Europa is hierdoor in theorie gemakkelijker, maar is nog niet wettelijk of bestuurlijk vastgelegd.

Weten werkgevers wat een microcredential is?

Microcredentials zijn relatief nieuw en krijgen zowel binnen Nederland als internationaal steeds meer aandacht. Toch zullen er werkgevers zijn die niet weten wat een microcredential is. Verwijs hen gerust naar de website van de landelijke pilot Microcredentials

Je kunt de door jou behaalde microcredentials digitaal met werkgevers delen en hen hiermee eenvoudig inzicht geven in wat jij kunt, begrijpt of kunt toepassen.

Kan mijn werkgever betalen voor mijn microcredential?

Wil je je als professional verder ontwikkelen en zou je daarvoor een module voorzien van een microcredential willen behalen? Overleg dan met je werkgever naar de mogelijkheden. Een werkgever mag bijdragen in jouw ontwikkeling en betalen voor het behalen van een microcredential.

Ik heb mijn module afgerond. Hoe krijg ik mijn microcredential?

In je digitale backpack worden je microcredentials opgeslagen. Het is een dienst die gekoppeld is aan je persoonlijke eduID. Een eduID is een digitale identiteit: een veilige digitale omgeving die losstaat van je hogeschool of universiteit en een leven lang bruikbaar is. EduID is betrouwbaar en je hebt altijd de controle over je gegevens en met wie je ze deelt.

Ga naar https://edubadges.nl/login

Kies voor Backpack en klik op 'Login met eduID'. Heb je nog geen eduID? Je kunt dit gelijk aanmaken. Tip: gebruik je privé e-mailadres.

Krijg ik ook nog een ander (papieren) certificaat?

De microcredential is een digitaal certificaat dat altijd en overal toegankelijk is voor jou en dat je kunt delen met anderen. Bij Inholland Academy ontvang je daarnaast ook een papieren certificaat.

Waarom kies je voor een post-hbo opleiding of module bij Inholland Academy?

  1. Deelnemers en maatwerkklanten waarderen onze opleidingen met een 9+
  2. Inholland Academy biedt gecertificeerde programma's, het gehele aanbod is CEDEO-erkend
  3. Je krijgt praktijkgericht onderwijs van betrokken en enthousiaste vakdocenten
  4. Wij bieden jou een persoonlijke én flexibele leerreis: kleine groepen, blended onderwijs en modulair aanbod
  5. Jouw netwerk groeit: je ontmoet andere professionals en leert van én met elkaar
  6. We zijn onderdeel van het krachtige kennisinstituut Hogeschool Inholland en maken gebruik van de deskundigheid van lectoraten en onderzoekers
  7. Onze opleidingen bieden we ook op maat aan: incompany of op een van onze locaties

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030