Amsterdam,
07
november
2018
|
10:00
Europe/Amsterdam

Inholland-docent Mondzorgkunde denkt mee op internationaal niveau

Be He@lthy, Be Mobile!

Be He@lthy, Be Mobile

In oktober is dr. Janneke Scheerman, docent bij de opleiding Mondzorgkunde van Hogeschool Inholland, naar Montpellier afgereisd voor de bijeenkomst ‘Global mOralHealth Workshop’. Zij was daar op uitnodiging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO-ITU 'Be He@lthy, Be Mobile') en de Universiteit van Montpellier (Frankrijk), die samen de driedaagse bijeenkomst organiseerden.

Tijdens de bijeenkomst is onder andere gediscussieerd over hoe de mondgezondheid van de gehele wereldbevolking verbeterd kan worden via mOralHealth-technologieën. mOralHealth, oftewel mobile Oral Health, staat voor het leveren van mondzorg via mobiele apparaten, zoals een tablet en een mobiele telefoon. “Dit sluit naadloos aan bij het onderwerp waar ik op 26 september van dit jaar op ben gepromoveerd: de ontwikkeling en evaluatie van een mobiele app ter verbetering van de mondhygiëne, de WitGebit app.”

Mondgezondheid wereldwijd bevorderen
Het doel van de bijeenkomst in Montpellier was om internationale experts en vertegenwoordigers van verschillende landen bijeen te brengen om kennis uit te wisselen, de mogelijkheden van mOralHealth-toepassingen te bespreken, een academisch netwerk op te richten en bij te dragen aan de ontwikkeling van het mOralHealth-handboek. Een aantal deskundigen kreeg de gelegenheid om een lezing te houden over de mOralHealth-toepassingen binnen hun land. Scheerman organiseerde in Montpellier diverse werkgroepen waarin wereldwijde casussen besproken werden.

Handboek voor overheden
De conclusies van de bijeenkomst worden verwerkt in het mOralHealth-handboek dat de WHO naar verwachting in mei 2019 publiceert. Het handboek maakt deel uit van een reeks 'Be He@lthy, Be Mobile'-handboeken, die uitgebreide informatie verschaffen over hoe grootschalige mobiele gezondheidsprogramma’s kunnen worden ontwikkelend, geïmplementeerd en geëvalueerd om niet-overdraagbare ziekten en hun risicofactoren te voorkomen. De handboeken worden aan overheden aangeboden en bieden ondersteuning aan personen en/of instanties die een nationaal mOralHealth gezondheidsprogramma willen opzetten. Het handboek mOralHealth waaraan Janneke Scheerman meeschrijft, bevat onder andere informatie over programmabeheer en -activiteiten, inhoudsontwikkeling en het opzetten van systemen voor monitoring en evaluatie.

De Gezonde Samenleving
Met haar aandeel aan deze werkgroep en het schrijven van het handboek draagt Janneke zowel bij aan de onderwijsontwikkeling van de leerlijn ‘eHealth toepassingen binnen de mondzorg’ voor de opleiding mondzorgkunde, als aan De Gezonde Samenleving, een van de profilerende thema’s van Hogeschool Inholland.

De Gezonde Samenleving

Met haar deelname aan de bijeenkomst 'Be He@lthy, Be Mobile' draagt Janneke Scheerman bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.