Rotterdam,
02
januari
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

‘Durf anders naar je werk te kijken’

Docent Sjoerd van Santen (Pabo, Inholland Rotterdam)

Pabo-docent Sjoerd van Santen

Er is niets wat Pabo-docent Sjoerd van Santen liever doet dan zijn enthousiasme voor het lerarenvak overbrengen op studenten. Persoonlijk contact staat voor hem centraal, bijvoorbeeld binnen het vernieuwende onderwijsconcept waaraan hij bijdroeg. Daarbij durft hij kritisch naar zijn werk te kijken, want ook hijzelf is nog lang niet uitgeleerd. Sjoerd was een van de genomineerden voor de titel Wij Inholland docent van het jaar 2018.

“Ik leef vanuit mijn passie, wil mijn hart durven volgen. Wat dat betreft zie ik geen verschil tussen werk en privéleven. Als iets niet goed voelt, doe ik het niet. Als vakdocent wil ik mijn eigen passie voor het werken met kinderen overbrengen op studenten. Ze laten ervaren hoe mooi het is om een vak zoals bewegingsonderwijs – mijn eigen specialisme – aan te bieden. Als ik daarin slaag, maakt dat me erg gelukkig.

Het liefst ga ik met studenten de praktijk in, om daar met hen die passie te delen. Dat doen we met Learning Labs, een prachtige onderwijsvernieuwing van onze Pabo. Dit zijn lessen op bassischolen, op het snijvlak van college en stage. Studenten leren er hoe ze de geleerde theorie kunnen toepassen. Laatst hadden we een Lab over tweedetaalverwerving op een school van een asielzoekerscentrum. Een beter voorbeeld van betekenisvol leren in de praktijk is er niet!

Als je anders naar je werk durft te kijken en wilt blijven leren, maak je een veel grotere ontwikkeling door.
Sjoerd van Santen, docent Pabo, Inholland Rotterdam

Met de Learning Labs hebben we iets erg moois in handen. Ze maken het mogelijk om een betekenisvolle leersituatie te creëren voor studenten. Als er iets is wat ik belangrijk vind als docent, is dat het wel. Studenten ervaren de rol van juf of meester vanuit verschillende invalshoeken. De directe feedback prikkelt hen. Ze kunnen in die kleinschalige, veilige setting fouten maken en daarvan leren. Die leermomenten nemen ze naar hun stage.

Meedoen aan Learning Labs is een kwestie van durven. Niet alleen voor studenten, ook voor betrokken basisscholen en zelfs vakdocenten zoals ik. Niet elke collega heeft evenveel ervaring met bepaalde vakken in het basisonderwijs. Samen ontdekken we steeds nieuwe, onbekende situaties in waarvan we veel opsteken.

Ik deed de Inholland-master Leren & Innoveren. Wat ik opstak over leerprocessen, pas ik samen met mijn collega’s toe in de Learning Labs. De master liet me nadenken over mijn werk. Waarom streven we naar bepaalde leerdoelen? Waarom doen we wat we doen? Kunnen we ook andere wegen bewandelen?

Ik maak dankzij de master sprongen in mijn lesgeven. Wat ik ervan leerde, is dat als ik te gehecht bent aan mijn manier van werken, ik mezelf de mogelijkheid ontneem om te leren. Hetzelfde zie ik bij mijn studenten. Als je anders naar je werk durft te kijken en wilt blijven leren, maak je een veel grotere ontwikkeling door.

Een andere belangrijke les die ik leerde is dat studenten begeleiding op maat nodig hebben tijdens hun leerproces. Het is niet voldoende om achteraf alleen eindproducten te beoordelen. Bovendien word ik gelukkig van regelmatig, persoonlijk contact tijdens het lesgeven. Zo zorg ik er tegelijk voor dat studenten de best mogelijke leerkracht worden.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.