Delft,
03
maart
2021
|
09:08
Europe/Amsterdam

Een gids boordevol inspirerende ideeën voor een circulaire stad

‘De circulaire stad komt tot bloei in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland’

Kassen Pijnacker Nootdorp

Duurzaamheid is vaak een onderwerp waar veel gemeenten wel de ambitie voor hebben, maar de daadwerkelijke stap zetten is toch vaak heel lastig. Daar dachten vijf studenten van Inholland Delft anders over. Damien Oosterom, Sancia Vergunst, Kenneth Peperkamp, Marlies Smit en Rosa Zweepe ontwikkelden daarom een inspiratiegids met concrete ideeën voor een circulaire stad. 

Innovatiegroep Greenport West-Holland vroeg de studenten van de opleidingen Landscape & Environment Management en Dier in de Duurzame Samenleving, in het kader van het project Green Juniors, een inspiratiegids te ontwikkelen voor de regio Oostland. In de gids staat de creatie centraal van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland als circulaire stad. Opdrachtgever Ineke Lemmen: “Ik vind het belangrijk om opdrachtgever te zijn voor dit thema. Om studenten te stimuleren na te denken en te oriënteren op de vervolgstappen die we nodig hebben om de circulaire economie een stapje dichterbij te brengen.” Bij het maken van de gids kregen de studenten ook hulp vanuit het werkveld, zoals ondernemers uit de glastuinbouw.

Verduurzaming
In de inspiratiegids hebben de studenten allerlei innovatieve en slimme ideeën uitgewerkt op het gebied van water, glastuinbouw, energie, mode, werken en op sociaal gebied. Marlies: “Een circulaire economie is het sluiten van kringlopen, maar ook het leggen van connecties tussen burgers, bedrijven en de overheid.”

Voor gemeente Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland beschrijven de studenten op verschillende manieren waarop inwoners en ondernemers kunnen samenwerken. Hiervoor hebben de studenten verschillende ideeën aangedragen. Zoals burgers die hun tuingrond beschikbaar kunnen stellen aan lokale tuinders en in ruil daarvoor ‘vergoed’ worden in de vorm van voedsel. Maar ook andersom is het mogelijk dat bewoners gebruikmaken van kassen voor hun eigen voedselproductie. Damien: “Het concept circulaire stad gaat om zoveel mogelijk kringlopen sluitend te krijgen. Alles wat geproduceerd wordt, is dan idealiter de grondstof voor de volgende partij. Als je de productie van voedsel zoveel mogelijk lokaal kunt houden, dan bespaar je veel aan transport en daarmee energie.”

Vertical Farming
In de gids schrijven studenten ook over het telen van gewassen voor de lokale markt of hoe je als restauranteigenaar kunt samenwerken met een glastuinder en gewassen kunt verbouwen. Ook vertical farming komt aan bod waarbij gewassen worden verbouwd in stadsgebouwen.

Bredere opzet
Na maandenlang aan dit leuke project te hebben gewerkt is het nu tot een einde gekomen. Kenneth: “Gedurende de opleiding hebben we vaak aan levensechte opdrachten gewerkt. Tijdens de ontwikkeling van de inspiratiegids vond ik het wel opmerkelijk dat we veel verder gingen dan voorgaande opdrachten. Met deze inspiratiegids hebben we geprobeerd reële problemen op te lossen. Dit vind ik niet meer dan logisch als vierdejaars; er wordt toch immers verwacht dat we hierna het werkveld in gaan.”

Na maandenlang aan dit project te hebben gewerkt hebben de studenten hun ‘werk’ tijdens het Green Junior Filmfestival gepresenteerd. “Ik had van tevoren eigenlijk geen idee wat ik ervan moest verwachten. Maar er is wel iets moois uitgekomen”, vertelt Rosa. Nu blijkt dat de inspiratiegids ook uitkomst voor andere gemeenten kan bieden, hebben de studenten de gids ook met andere Greenports gedeeld.

Bekijk de Inspiratiegids.