Dordrecht,
01
september
2021
|
18:15
Europe/Amsterdam

Groen licht voor 5 nieuwe Associate degrees Dordrecht Academy

Academy-Dordrecht-Foto-Rijnmond

Dordrecht Academy krijgt van het ministerie van Onderwijs groen licht om per 1 september 2022 van start te gaan met vijf nieuwe Associate degrees in Dordrecht: Engineering, Logistiek Management, Business Studies Logistiek, Integraal Bouwmanagement en de Ad Pedagogisch Educatief Professional. Dordrecht Academy is een samenwerkingsverband van drie hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Inholland en Christelijke Hogeschool Ede) en ROC DaVinci College. In samenwerking met het werkveld bieden zij Associate degrees en andere opleidingsroutes aan voor jonge hoogopgeleide professionals die hard nodig zijn in de regio. 

Het besluit van het ministerie van OCW komt na een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). De CDHO vindt dat de nieuwe opleidingen goed aansluiten op de regio en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  

De regionale arbeidsmarkt in de Drechtsteden, waar techniek, logistiek, (water)bouw, zorg en onderwijs dominante sectoren zijn, staat onder druk. Hoger geschoold personeel is in deze sectoren moeilijk te vinden. Dordrecht Academy, een initiatief dat is ontstaan vanuit Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, vervult een sleutelrol in het terugbrengen van die spanning op de arbeidsmarkt.  

‘Mooi aanbod voor professionals die hard nodig zijn in de regio’ 
Onder de vlag van Dordrecht Academy bieden drie hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Inholland en Christelijke Hogeschool Ede) en ROC DaVinci tweejarige hbo-opleidingen (Associate degrees) aan die helpen die tekorten terug te dringen. “De opleidingen die nu zijn goedgekeurd zijn ontwikkeld vanuit een krachtige samenwerking met werkgevers. Het advies van de CDHO bevestigt dat we met onze opleidingen de professionals gaan opleiden die hard nodig zijn in deze regio”, aldus Erwin van Braam, programmadirecteur Hoger Onderwijs Drechtsteden. “Vanaf 2022 starten we met dit palet aan opleidingen. Ik verwacht dat we de jaren daarna het aanbod gestaag zullen uitbouwen.” 

Opleidingen op maat 
“We brengen het beste uit meerdere werelden samen in Dordrecht Academy”, reageert Huug de Deugd, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland. “Zo kunnen studenten bijvoorbeeld studenten de kracht ervaren van de verbinding van Business Studies Logistiek van Hogeschool Inholland en de opleiding Logistiek Management van Hogeschool Rotterdam. Zij ervaren straks één brede logistieke opleiding waarin zij zelf, of in samenspraak met hun werkgever, keuzes maken over de te volgen onderdelen.” 

De Deugd vervolgt: “Met onze samenwerkingspartners gaan we ervoor om het meest innovatieve en samenwerkingsgerichte onderwijs van Nederland neer te zetten. We hebben zo een mooi antwoord op de grote vraag naar hbo-professionals in deze regio. Dat we dit samen met collega-instellingen én het werkveld doen is bijzonder en uitdagend. Voor ons is het bovendien een mooie kans om voort te bouwen op contacten in de regio Drechtsteden. Zo kunnen we nog beter inspelen op de vragen die er leven.” 

Belangrijke stap voor de toekomst van de regio 
“Dit is een enorm belangrijke stap voor de toekomst van onze regio. Ik ben heel blij dat Dordrecht Academy nu groen licht heeft gekregen van OCW”, zegt Peter Heijkoop, wethouder Onderwijs. “De Drechtsteden hebben deze Ad-opleidingen keihard nodig. Meer hoger onderwijs helpt niet alleen om de tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden, maar ook om jonge mensen te blijven binden aan onze stad.”  

Dat het ministerie deze samenwerking heeft goedgekeurd stemt ook Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, tevreden: “Het is mooi dat ook het ministerie de potentie van deze unieke samenwerking ziet en de opleidingen heeft goedgekeurd. Doordat hogescholen samen met Da Vinci College, de werkgevers in de regio en gemeente Dordrecht de schouders eronder zetten kunnen we  toekomstperspectief bieden aan de jongeren en reeds werkende professionals. Dat is een grote bijdrage aan de vitaliteit van onze economische en maatschappelijke sectoren.”  

 Het opleidingsaanbod van Dordrecht Academy bestaat per 1 september 2022 uit:  

  • Ad Engineering 

  • Ad Integraal Bouwmanagement  

  • Ad Logistiek Management  

  • Ad Business Studies Logistiek (vanuit Inholland) 

  • Ad Pedagogisch Educatief Medewerker 

  • Ad Sociaal Werk in de Zorg (wordt nu reeds in Dordrecht aangeboden door Christelijke Hogeschool Ede en start in september 2021 met 64 studenten) 

Naast Dordrecht Academy is er het project Career Boost. Dit biedt studenten de mogelijkheid om stages en afstudeerprojecten uit te voeren bij het Dordtse en regionale bedrijfsleven. Op dit onderdeel doet ook Avans Hogeschool mee.  

  Meer informatie kun je vinden via www.phod.nl en www.dordrecht.academy

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.