Den Haag,
15
april
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

HBO-Monitor 2018: opleiding goede basis voor loopbaan

hbomonitor

Inholland-alumni voelen zich goed voorbereid om te starten op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. De uitslagen van HBO-Monitor 2018 geven inzicht in tevredenheid over de opleiding, het uurloon en de werkloosheid van net-afgestudeerden. Zo zijn Inholland-alumni meer dan gemiddeld tevreden over hun functie in aansluiting op de opleiding die ze hebben gevolgd.

De factsheet (pdf) geeft een beeld van alle resultaten van het onderzoek dat is afgenomen onder Inholland-alumni.

Klik op de afbeelding voor de pdf.

Hbo’ers iets sneller aan het werk
Het landelijke beeld is dat afgestudeerden niet alleen sneller werk vinden, maar ook dat meer afgestudeerden werken op hbo-niveau, circa anderhalf jaar na afstuderen; in 2018 is dit aandeel toegenomen tot ruim 81%. Slechts 10% heeft langer dan drie maanden nodig gehad om aan een baan te komen (12% in 2017 en 15% in 2016). De baankwaliteit van werkzame hbo’ers is dan ook op bepaalde aspecten verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Zo werkt 81% op minimaal hbo-niveau (80% in 2017), verdient de hbo ‘er meer per uur (15,04 euro tegenover 14,89 euro in 2017). Inholland-alumni verdienen gemiddeld 15,38 euro per uur.

Afgestudeerde technici verdienen het meest en hebben vaker vast contract
Hbo’ers die een technische studie hebben gevolgd verdienen anderhalf jaar na afstuderen gemiddeld het meest, 2588 euro bruto per maand. 59% heeft een vaste aanstelling, terwijl dit gemiddeld 51% is bij afgestudeerden (voltijd). Ook werken ze het meest aantal uren per week (38 uur ten opzichte van 34 uur gemiddeld).

Werkloosheid stijgt licht
De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is voor het eerst sinds vijf jaar licht gestegen naar 3,6% in 2018 (was 3,2%). Mogelijk is dit toe te schrijven aan een lichte afname in de krapte op de arbeidsmarkt. Wel vinden hbo’ers in alle sectoren sneller een eerste baan. Bij Inholland geldt een vergelijkbare situatie, de werkloosheid steeg van 3,5% naar 4,5%.

Afgestudeerden van deeltijdopleidingen minder vaak werkloos
De stijging in werkloosheid geldt niet voor afgestudeerden van deeltijd hbo-opleidingen. Sterker nog: onder afgestudeerden van deeltijdopleidingen is de werkloosheid met bijna één procentpunt gedaald: van 2,4% naar 1,5%. Dit komt waarschijnlijk doordat ruim de helft van de deeltijders al tijdens de studie een baan had. Door de aantrekkende economie van de laatste jaren zijn dat ook vaak banen die goed aansloten bij de gevolgde opleiding.

Over de HBO-Monitor
De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University. In de HBO-Monitor 2018 staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit het studiejaar 2016/2017 centraal. Eind 2018, ongeveer anderhalf jaar na afstuderen, hebben bijna 24.500 van de benaderde afgestudeerden de enquête van de HBO-Monitor ingevuld. De totale respons bedroeg daarmee ruim 40%. Het gaat hierbij om studenten die afgestudeerd zijn aan een associate degree-, bachelor- of masteropleiding.

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.