Amsterdam,
02
november
2022
|
08:00
Europe/Amsterdam

Hoe worden studenten partners in ons onderwijs?

NPO onderzoeksconsortium Welzijn & Binding op dinsdag 22 november

Students as Partners

Bij Hogeschool Inholland zetten we in op onderwijsvernieuwing. Daarin verandert de traditionele verhouding tussen docent en student. We zien studenten steeds meer als partners in plaats van consumenten van kennis. Zij delen hun ideeën, leren eigenaarschap te nemen en samen te werken. Dat is niet alleen een verrijking van ons onderwijs, maar ook goed voor het studentenwelzijn. Maar hoe geef je als docent vorm aan partnerschap? Tijdens de conferentie van het Domein Creative Business in het Amsterdamse DeLaMar Theater vindt de derde bijeenkomst van het NPO onderzoeksconsortium Welzijn & Binding plaats, waar die vraag centraal staat en we op zoek naar antwoorden.  

Studenten als gelijkwaardige partners. Het is een belangrijk thema van het onderzoeksconsortium. Jürg Thölke, lector Authentic Leadership, maakt zich er sterk voor. “We moeten afscheid nemen van het traditionele eenrichtingsverkeer waarin docenten kennis overdragen aan studenten. We leiden studenten op tot professionals die lastige, maatschappelijke vraagstukken aangaan en daarvoor zijn nieuwe onderwijsvormen nodig gebaseerd op gelijkwaardige relaties. Denk aan living labs, waarin die vraagstukken centraal staan. Studenten leren hier eigenaarschap te nemen, hun kennis en fantasie in te brengen en samen met partners te werken aan oplossingen.”  

Partnerschap als fundament  
“Partnerschap, ook met externe stakeholders, is het fundament van de ambitie van Inholland om het onderwijs van de toekomst vorm te geven”, vervolgt Jürg. “Partnerschap leidt er ook toe dat we beter naar studenten luisteren. Dit vergroot hun welzijn en betrokkenheid. En wat is voor een docent nu fijner dan actief betrokken studenten?” 

Als docent heb ik mijn studenten altijd de ruimte gegeven om hun meningen of ideeën te uiten

Senka Rebac, projecteider en docent Tourism Management

Workshop en partnerschapsradar  
Studenten beschouwen als partners houdt een cultuur- en gedragsverandering in. “Partnerschap en eigenaarschap gaan hand in hand”, zegt Jürg. “Je moet het afwachtende consumentengedrag van studenten doorbreken, net als de gewoonte om zendergericht kennis over te dragen.” Het lectoraat Authentic Leadership heeft daarom een tool ontwikkeld om met studenten en docenten die verandering richting partnerschap te stimuleren. De tool bestaat uit een partnerschapsradar en wordt ingezet tijdens een interactieve workshop. De radar brengt verschillende aspecten van partnerschap in kaart tussen opleiding en studenten. Het gaat om met elkaar in gesprek te komen over de zichtbare kanten zoals onderwijsvormen maar ook om meer onzichtbare zaken zoals ‘macht’ en het gevoel echt gezien en gehoord te worden door de docent.  

Gelijkwaardige samenwerking  
Docent-onderzoeker Senka Rebac leidt het Students as Partners (SAP) project binnen het NPO Onderzoeksconsortium. Senka werkt bij Tourism Management en bij het lectoraat van Jürg. Geheel in de geest van het project vroeg Senka Yerin Koekkoek, oud-student Communicatie, om mee te helpen met de partnerschapsradar-workshops. Senka: “Terwijl ik labs en opleidingen benader en workshops inplan richt Yerin zich op de communicatie. Daarin is zij de specialist naar wie ik luister.” Yerin lacht. “De samenwerking met Senka gebeurt echt op basis van gelijkwaardigheid. Ik volgde de communicatieopleiding oude stijl. En hier was ik klassenvertegenwoordiger. Ik zat ook in de medezeggenschap bij Creative Business en probeerde hiermee meer betrokken te zijn in het onderwijs.”  

De samenwerking met Senka gebeurt echt op basis van gelijkwaardigheid

Yerin Koekkoek, oud-student Communicatie

Interactieve, informele workshop  
De workshops die Senka en Yerin geven richten zich met name op bewustwording. “We inventariseren hoe het staat met partnerschap, waar docenten en studenten tegenaan lopen en pikken er enkele thema’s uit om verder op door te werken”, zegt Yerin. “Dat doen we op een interactieve, informele, speelse manier aan de hand van de radar om vervolgens echt in gesprek met elkaar te gaan. Zo verzamelen we best practices om binnen Inholland te delen.”  

Samen leren en ontdekken  
Senka onderschrijft het belang voor studenten om gehoord te worden. “Als docent heb ik mijn studenten altijd de ruimte gegeven om hun meningen of ideeën te uiten. Maar dat kwam aanvankelijk door mijn onzekerheid als startende docent. Acht jaar geleden kwam ik als toerismemanager direct uit de praktijk en vroeg continu feedback aan studenten. Hiervoor heb ik een eigen vorm gevonden en sindsdien ben ik gewend om met elkaar in dialoog te gaan.” Volgens Senka kan partnerschap op vele manieren vorm worden gegeven. “Partnerschap tussen studenten en docenten kan de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. Student als partner gaat in wezen over het opbouwen van betekenisvolle relaties tussen studenten en docenten. Hierbij is ‘purpose’ een van de thema’s waar we tijdens de workshop een dialoog over aangaan." 

Bekijk de best practices 
In deze video kom je meer te weten over al bestaande best practices die in ontwikkeling zijn binnen Inholland. Precies zoals Students as Partners bedoeld is: mede mogelijk gemaakt door studenten Creative Business (Fulminare).  

Meld je aan voor de bijeenkomst op 22 november

Op dinsdag 22 november is student als partner een belangrijk onderdeel tijdens de conferentie van het Domein CRB. Ook Inholland-studenten en -collega’s buiten het domein zijn van harte welkom om aan te sluiten. Samen met studenten wordt dit innovatieve dagdeel ontwikkeld en georganiseerd. Hoe kun jij als docent vormgeven aan partnerschap in jouw onderwijs? Het eerste uur is keynote speaker Mick Healey, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Gloucestershire, aan het woord. Healey heeft veel onderzoek gedaan naar studentparticipatie in het hoger onderwijs. Na een pauze kun je in het tweede uur deelnemen aan interactieve workshops om aan de hand van partnerschappen aan de slag te gaan met verschillende casussen, rond bijvoorbeeld diversiteit en studiesucces. 

Wil je de bijeenkomst van het NPO onderzoeksconsortium Welzijn en Binding bijwonen? Ben je student, klik dan hier voor de aanmeldlink voor studenten. Medewerkers kunnen zich hier aanmelden. Wil je de hele conferentie bijwonen? Dan kun je je hier voor de gehele dag aanmelden.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.