26
september
2023
|
09:10
Europe/Amsterdam

‘Impact van sociaal werk onderzoeken om het vakgebied te professionaliseren’

Niels Hermens, nieuwe associate lector Empowerment en Professionalisering

Niels Hermens Inholland

Sociaal werkers leveren een belangrijke bijdrage aan een veerkrachtige samenleving. Ze ondersteunen mensen om hun weg (terug) te vinden in de maatschappij. Bijvoorbeeld door ze te helpen hun eigen talenten in te zetten en door samen te werken aan het opbouwen van een informeel netwerk. Als nieuwe associate lector bij Empowerment en Professionalisering gaat Niels Hermens de impact van het sociaal werk onderzoeken. “Daarmee wil ik mijn steentje bijdragen aan de professionalisering en effectiviteit van het vakgebied.”

Het lectoraat Empowerment en Professionalisering heeft voor de periode 2023-2026 een nieuwe onderzoeksagenda geschreven. In nauw overleg met strategische partners, zoals welzijnsorganisaties, gemeenten, cliëntenorganisaties en onderzoekers, heeft het vier thema’s centraal gesteld: interdisciplinair samenwerken, overbruggen van de afstand tussen overheid en burger, samenwerken met het informele netwerk en impact van sociaal werk. “Voor de uitwerking van dat laatste thema ben ik verantwoordelijk”, zegt Niels.

Je kunt de impact van sociaal werk moeilijk in cijfers uitdrukken

Niet in cijfers uit te drukken
De impact van sociaal werk is niet gemakkelijk vast te stellen. “Je kunt dit moeilijk in cijfers uitdrukken”, zegt Niels. “Dan kom je vaak niet verder dan hoeveel mensen je als welzijnsorganisatie hebt bereikt. Maar hoe heeft het werk dat je doet mensen daadwerkelijk geholpen? Gaan ze vaker sporten, hebben ze meer sociaal contact, gaan ze de deur uit om boodschappen te doen? En welke ondersteuning en interventies zijn hiervoor het meest succesvol?”

Effectiviteit in kaart brengen
Toch is het voor welzijnsorganisaties van groot belang om de impact van hun werk in kaart te brengen. “Het is immers goed om te weten hoe effectief je bent en hoe je je effectiviteit kunt vergroten. Het helpt bij de verdere professionalisering van het vakgebied. En als je kunt laten zien dat je werk daadwerkelijk impact heeft, kun je daarover goede inhoudelijke gesprekken voeren met de gemeenten, die het sociaal werk financieren.”

Veerkrachtige samenleving
“Bij het lectoraat vinden we de impact van sociaal werk zo belangrijk, dat we specifiek daarvoor een associate lector hebben benoemd”, zegt Niels. “Die rol mag ik sinds 1 september vervullen. Een leuke taak, omdat ik zo mijn bijdrage kan leveren aan de veerkrachtige samenleving, een belangrijk thema voor Hogeschool Inholland. Want als we beter weten wat de impact is van sociaal werk, kunnen sociaalwerkorganisaties en gemeenten daar ook meer op sturen, zal het begrip bij gemeenten over wat sociaal werk in de praktijk inhoudt ook groter worden en worden cliënten uiteindelijk zelf veerkrachtiger.”

Ik hoop afstudeerders te begeleiden bij hun eindopdrachten, en ook andere studenten te betrekken

Begonnen als docent-onderzoeker
Niels werkt al een aantal jaar bij het lectoraat als docent-onderzoeker. “En met veel plezier”, voegt hij eraan toe. “Ik kan me richten op deze onderzoekslijn en kennis opbouwen samen met mensen uit de praktijk. Waardevol vind ik dat die kennis vervolgens naar het onderwijs gaat. Wat ik ook ervaren heb is dat een werkomgeving met studenten erg leuk is. Het geeft een levendige, dynamische sfeer die me goed bevalt.”

Onderwijs en onderzoek integreren
Niels is van plan om studenten zo veel mogelijk bij zijn onderzoekslijn te betrekken. “Ik hoop afstudeerders te begeleiden bij hun eindopdrachten, en ook andere studenten te betrekken. Bijvoorbeeld voor kleinschalige onderzoeksopdrachten of om mee te helpen data te verzamelen en vragenlijsten af te nemen gericht bij cliënten om de effectiviteit van sociaal werk vast te kunnen stellen. De integratie tussen onderzoek en onderwijs gaat niet vanzelf. Wat we in elk geval goed doen, is dat veel docenten betrokken zijn bij ons lectoraat. Andersom zou het goed zijn dat onderzoekers nog vaker gastcolleges geven en dat nieuwe kennis nog sneller in curricula terechtkomt.”

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Remmelt
27
September
2023
Hartstikke goed Niels, gefeliciteerd met deze mooie uitdaging!