12
mei
2022
|
14:02
Europe/Amsterdam

Platform met hogeschoolbreed keuzeonderwijs is live!

Uitdagende interdisciplinaire initiatieven: over grenzen heen leren

groepje_studenten_computer

Onze studenten komen straks in een wereld terecht waarin complexe vraagstukken centraal staan. Uitdagingen die vragen om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te denken en te werken. Om studenten hierop voor te bereiden, bieden we per september 2022 hogeschoolbrede interdisciplinaire onderwijsinitiatieven aan in de vorm van ‘labtracks’ en minors.  Het nieuwe platform, met al deze interdisciplinaire vormen van keuzeonderwijs, staat nu live! Neem zelf een kijkje en laat studenten zich oriënteren op de mogelijkheden.  

In de nieuwe hogeschoolbrede interdisciplinaire initiatieven leren, denken en werken studenten van verschillende opleidingen samen - vaak ook met onderzoekers, werkveldpartners en burgers. Ze delen kennis en ervaringen, discussiëren, experimenteren en ontwerpen oplossingsrichtingen terwijl zij in de praktijk een maatschappelijk probleem aanpakken. Denk hierbij aan cases op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie, gezonde samenleving, klimaatadaptatie, digitalisering, leefbare steden en inclusiviteit. 

Hiermee ontwikkelen studenten onmisbare competenties voor een interdisciplinair werkveld. Vanuit de organisatie sluiten wij hier ook op aan: bij alle initiatieven zijn collega’s vanuit de verschillende domeinen betrokken. Deze initiatieven zijn in lijn met de hogeschoolbrede ontwikkeling van flexibilisering van ons onderwijs. 

In deze video geven studenten aan waarom ze dit interdisciplinaire keuzeonderwijs afgelopen studiejaar hebben gevolgd. 

download

Om de lerende professional in staat te stellen zich voor te bereiden op een complexe, uitdagende en snel veranderend beroepenveld, werken we vanuit maatschappelijke vraagstukken als startpunt van ons onderwijs en onderzoek. Samen met onze partners dagen wij studenten uit op zoek te gaan naar de bijdrage die zij willen en kunnen leveren aan complexe vraagstukken. Dat vraagt van ons als collega's dat wij samen met en van elkaar durven te leren; in hoe wij onze studenten die professionele, sociale en persoonlijke ontwikkeling bieden.  

Richard Oerlemans, domeindirecteur Techniek, Ontwerpen en Informatica, Fabian van der Horst, domeindirecteur Agri, Food & Life Sciences en Bas van Spréw, domeindirecteur Creative Business

Laat studenten oriënteren
We bieden uitdagende kansen binnen het keuzeonderwijs in het derde en vierde jaar. Studenten kunnen kiezen uit zes verschillende labtracks en twee minors van 30 EC waarin ze gezamenlijk grote maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Het gaat om de: 

 • Minor Samen werken aan de toekomstbestendige stad   
 • Minor Data Driven Smart Society  
 • Labtracks (keuzeonderwijs bij een living lab): 

  - Labtack SLUISlab – Amsterdam 
  - Labtrack Urban Leisure and Tourism Lab - Amsterdam    
  - Labtrack Urban Leisure and Tourism Lab - Rotterdam   
  - Labtrack Citylab - Haarlem   
  - Labtrack Sustainable Media Lab - Den Haag   
  - Labtrack International Music Industry Lab - Haarlem

Bekijk het aanbod op het platform 

Het leek mij enorm interessant om in een leerteam met meerdere vakgebieden gezamenlijk een probleem aan te pakken. Elk vakgebied heeft namelijk een eigen blik op een vraagstuk. Het vinden van een strategie die iedereen binnen het team aanspreekt is uitdagend, maar als het lukt leidt dit tot meer impact!

Student Rick de Waard, volgde in 2021-2022 de minor Samenwerken aan de toekomstbestendige stad

Voorlichting aan studenten 
De huidige tweede- en derdejaarsstudenten krijgen via de mail, via social media en via voorlichting binnen de opleidingen informatie over de interdisciplinaire initiatieven. Elk domein heeft een domeinvertegenwoordiger die deze processen stroomlijnt, zodat het aansluit bij de bestaande communicatie naar studenten over keuzeonderwijs. Natuurlijk kun je studenten ook zelf hierover inlichten.  

Aanmelden vanaf 7 juni 
Het platform staat vanaf nu open voor studenten om zich te oriënteren. Wijs ze vooral op het aanbod en de mogelijkheden! Aanmelden voor een van de labtracks of minors kan van 7 juni 12.00 uur tot en met 17 juni 12.00 uur. Voor de studenten van het Domein Creative Business loopt het aanmelden voor de labtracks gelijk met het aanmelden voor keuzeonderwijs binnen Creative Future van 27 juni tot en met 4 juli. 

Meer weten rondom jouw domein? 
Wil je meer weten over dit hogeschoolbreed interdisciplinaire keuzeonderwijs? Neem dan contact op met jouw domeinvertegenwoordiger: 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.