Haarlem,
19
januari
2021
|
14:18
Europe/Amsterdam

Resultaten Inholland Medewerkersonderzoek bekend

'We zijn trots op ons werk, werkdruk is belangrijkste aandachtspunt'

Medewerker_Inholland_Rotterdam_CH_003

We zijn trots op ons werk, voelen ons thuis bij Inholland en zijn tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden, blijkt uit de uitslag van het Inholland Medewerkersonderzoek. Belangrijkste aandachtspunt is de werkdruk. Ook zien we ruimte voor verbetering in de communicatie, innovatie en digitaal lesgeven.

“Heel fijn dat zoveel collega’s hebben meegedaan, dank daarvoor!”, zegt collegelid Mieke van den Berg in een reactie. “Deze meningen en ervaringen zijn cruciaal voor het succes van onze studenten en ons onderwijs en geven ons belangrijk inzicht in wat we vinden wat er goed gaat en wat er beter kan. “

Maar liefst 65,9 procent vulde het Inholland Medewerkersonderzoek in dat in de laatste maanden van 2020 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectory. In de vragenlijst kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zo konden we een mening geven over onderwerpen als betrokkenheid, sociale veiligheid en de balans tussen werk en privé. Het onderzoek is ook bedoeld om leer- en aandachtspunten op te halen waar we mee aan de slag gaan. Gezien de afgelopen periode met corona is die input zeer waardevol om te weten waar de komende tijd de aandacht naar toe moet.

Trots op inhoud van het werk
Over het algemeen geven we aan trots te zijn op de inhoud van ons werk, zo blijkt uit de resultaten. “De kans om je capaciteiten te benutten en ruimte voor eigen initiatief draagt bij aan een hoge bevlogenheid”, zo staat beschreven in de conclusie. Verder spreken medewerkers van een veilig werkklimaat voor een goede onderlinge samenwerking. Leidinggevenden spelen hierin een positieve, bijdragende rol. Ook voelen we ons thuis bij de hogeschool en is er tevredenheid over de ontwikkelingsmogelijkheden. “Er heerst een bovengemiddelde cultuur van inclusiviteit.”

Het ‘werken in het onderwijs tijdens corona’ en bijbehorende werkbeleving vormen een belangrijk hoofdstuk in de onderzoeksresultaten. “Corona heeft voornamelijk invloed op de toegenomen werkdruk. De herstelbehoefte wordt beïnvloed door de mindere balans tussen werken en ontspannen en in hoeverre we deze situatie de komende maanden nog kunnen volhouden.” In het algemeen ervaren collega’s onvoldoende tijd om het werk goed te doen. Ook dit heeft invloed op de herstelbehoefte.

Over de onderwijskwaliteit geven we aan dat de kwaliteit is verbeterd, al kan de communicatie beter en hebben we ook behoefte aan meer innovatie en verbeteringen in het digitaal lesgeven. Collega’s willen daarbij meer invloed kunnen uitoefenen .

Aanpak werkdruk krijgt prioriteit
Wat betreft de aandachtspunten bekijken we de komende tijd met elkaar waar actie moet worden ondernomen. Vooral de toegenomen werkdruk krijgt hierbij prioriteit. Wat is nodig om deze waar mogelijk te verlichten? De hogeschool kan mogelijk gebruikmaken van een speciale subsidieregeling vanuit het ministerie voor Onderwijs voor ‘coronabanen in het hoger onderwijs’. Hiermee is het mogelijk om tijdelijk ondersteunend personeel aan te nemen om “de continuïteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis te kunnen waarborgen”. Te denken valt aan functies als surveillanten, begeleiders, studentassistenten, ICT-ondersteuning, servicedeskmedewerkers en andere functies ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek.

Thuiswerkmonitor en extra ondersteuning
Verder komt er in mei/april weer een thuiswerkmonitor om de ontwikkelingen met betrekking tot werkdruk goed te blijven volgen. Ondertussen biedt Inholland extra steun om online onderwijs te organiseren en vitaal thuis te kunnen werken. Er zijn verschillende mogelijkheden, onder meer via Iris, zoals Vitaalthuis en Online Onderwijs Ondersteuning.

In gesprek binnen jouw team
Ga vooral ook in jouw team het gesprek aan met je leidinggevende en je collega’s. Wat gaat goed, wat kan beter en hoe kan de samenwerking het beste georganiseerd worden? Zo kun je samen afspreken hoe je met elkaar wilt werken en wat daarvoor nodig is.

Resultaten bekijken?
De resultaten van het onderzoek kun je bekijken via een link in de mail die je krijgt van Effectory. De groepsrapportages kun je vanaf volgende week vinden via het Informatieportaal van de afdeling Informatievoorziening van IVT. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.