Rotterdam,
06
september
2019
|
15:32
Europe/Amsterdam

Rotterdamse ouders hechten aan een gemixte schoolpopulatie

Onderwijs is een belangrijke veroorzaker van kansenongelijkheid en segregatie. Op verzoek van de Rotterdamse wethouder van Onderwijs, Said Kasmi, deed de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent onderzoek naar de keuzemotieven van ouders bij het kiezen van een school. In een bijdrage op socialevraagstukken.nl gaan onder anderen Guido Walraven (lector Dynamiek van de Stad) en Inholland-onderzoeker Judith Logger nader in op wat de schoolkeuze bepaalt.

De schoolkeuze wordt volgens de onderzoekers gebaseerd op motieven als afstand, kwaliteit en sfeer van de school, leerlingenpopulatie, onderwijsconcepten, beschikbare schoolniveaus en onderwijscultuur. De zwaarte van elk keuzemotief wordt individueel bepaald. Zo zijn hoogopgeleide ouders over het algemeen meer op zoek naar een onderwijscultuur gericht op samenwerking en zelfstandigheid. Laagopgeleide ouders daarentegen zijn wat meer op zoek naar een cultuur van discipline en resultaten.

Aantrekken of afweren
Bij veel van de keuzemotieven gaat het om de vraag of een school zijn zaken goed op orde heeft. Bij een motief als samenstelling van de populatie hebben scholen meer mogelijkheden om zich te onderscheiden. Ze kunnen er bijvoorbeeld naar streven om een weerspiegeling van de samenleving te zijn, door leerlingen met een mix van sociaaleconomische en culturele achtergrond aan te trekken of te weren, schrijven Walraven en consorten.

Afspiegeling van de samenleving
In het onderzoek valt op dat veel Rotterdamse ouders, zowel hoog- als laagopgeleid, aangeven belang te hechten aan een gemixte schoolpopulatie, die een afspiegeling vormt van de samenleving. “Dat is minder verrassend dan het lijkt”, vervolgt Walraven. “Rotterdam was in de jaren 2008-2012 een van de twaalf pilot-gemeenten op het gebied van gemengde scholen.” Via voorlichting en aannamebeleid kunnen scholen een gemengde schoolpopulatie en kansengelijkheid bevorderen.

Het hele artikel is hier te lezen.

De Gezonde Samenleving

Met het onderzoek naar Schoolkeuzemotieven draagt de hogeschool bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.