19
september
2023
|
10:39
Europe/Amsterdam

Samenwerken aan een nieuw curriculum voor de Master Advanced Health Informatics

Uitwerking Blended learning 1

De toenemende interprofessionele samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsdisciplines, netwerkzorg, ontschotting en ambitie voor een interprofessionele master bij Social Work waren voor de Master Advanced Health Informatics (MAHIP) de aanleiding om te gaan werken aan het herzien van het curriculum. Daarmee kan er meteen aangesloten worden op alle ontwikkelingen rond activerend onderwijs, flexibilisering van het onderwijs en blended onderwijs. 

Met het enthousiaste (en kleine) team van de AHIP, aangevuld met twee fantastische docenten van Social Work is deze taak opgepakt. Uiteraard in een jaar waarin ook de accreditatie van de opleiding op het programma staat: “Wij houden van een uitdaging!”

Blended wave

De opleiding is een tweejarige deeltijd master op het gebied van Zorginformatica waarin zowel aan de harde als aan de zachte kanten van de ICT aandacht wordt besteed. Er wordt al jaren gebruik gemaakt van Moodle als online leerplatform en de lessen worden zo mogelijk met activerend onderwijs gevuld. De interactieve elementen van Moodle worden in het huidige curriculum echter nog niet veel ingezet en de valkuil om toch eerst de theorie uitgebreid in de les te behandelen ligt vaak op de loer. 

De master kan niet terugvallen op een bestaand beroepsprofiel wat betekent dat er veel ruimte is om zelf het curriculum in te vullen, maar ook dat duidelijke eisen ontbreken. Aangezien zowel docenten als studenten en praktijk zeer tevreden zijn over het huidige programma is er dan ook besloten om te behouden waar we al trots op zijn en dit nog beter proberen te maken. 

Blended Wave

De beroepsrollen en eindleerdoelen zijn bepaald en zo kon er begonnen worden met het inrichten van het onderwijs. Besloten is om praktijkgericht onderzoek en het adviseren te integreren in de modules, zodat de samenhang tussen de beroeps inhoudelijk vakken en de onderzoekslijn en adviserende vakken nog beter inzichtelijk is en zijn er modules samengevoegd om een logischere opbouw te krijgen. Ook gaan we in semesters werken in plaats van periodes om zo de toetsdruk lager te houden. Om nog beter aan te kunnen sluiten bij onze studenten, die allen in de praktijk werkzaam zijn, zagen wij het belang van de Blended Wave in ons onderwijs. Zeker omdat dat mooi aansluit bij het activerende onderwijs dat wij hoog in het vaandel hebben staan. 

Na een tijdje zelf knutselen met onze wensen hebben wij onder de deskundige leiding van Hans Smeele, beleidsadviseur Onderwijsinnovatie en Technologie, met ons team het Blended Wave spel (ook wel bekent als het golfjes spel) gedaan. Na een korte opfrissing om het begrip Blended Learning weer goed op het vizier te hebben gingen wij in tweetallen aan de slag. Per tweetal kregen we een leerdoel en een aantal kaarten met lesvormen. Daarnaast ontvingen we een groot vel met daarop de vakken: Fysiek, online samen, online individueel en praktijk. De gekregen kaartjes werden vervolgens op dit vel gelegd om zo een blended wave te creëren. Omdat niet alle kaartjes passend waren mochten we een paar korte rondes onderhandelen met de andere tweetallen om kaarten te ruilen. Ook mocht er één keer met de stapel overgebleven kaarten van Hans geruild worden. Omdat op elke kaart een bepaald aantal punten stonden en het doel was om zoveel mogelijk punten te krijgen met een goed onderbouwd programma werd er af en toe hard onderhandeld. 

Na een presentatie van de waves die op deze manier waren ontstaan hebben we in dezelfde tweetallen in totaal alle kaartjes met werkvormen bekeken die er beschikbaar waren in de Toolkit “Blend je Onderwijs” van Surf. Daarbij hebben we bepaald welke werkvormen wel of niet passend waren binnen onze opleiding en waarom. De geselecteerde kaartjes zijn later gebruikt ter inspiratie van de werkvormen binnen ons onderwijsprogramma. 
 

Uitwerking Blended learning 2

Een wave van activiteiten

Aan het eind van deze inspirerende ochtend zijn we zelf aan de slag gegaan met het maken van de blended wave voor het eerste semester van onze opleiding. Wij merkten daarbij dat wij door het spel makkelijker de stap naar het blended onderwijs konden maken, het staat scherp op het netvlies en voelt door het spel heel natuurlijk aan om het zo toe te passen. Door steeds bewust stil te staan bij de vraag of de lesactiviteit fysiek moet of ook samen online, individueel online of in de praktijk kan plaatsvinden maken we daar veel bewustere keuzes in. Zeker omdat onze studenten hun eigen praktijk steeds meenemen in hun opdrachten zodat hun werkgever vanaf de start van de opleiding al profijt heeft van de kennis en opdrachten van de student is het goed om naast fysiek en online ook steeds te kijken naar de rol van de praktijk in de opleiding. Dit heeft geleid tot modules en semesters die heel duidelijk een wave van activiteiten vormen.