Amsterdam, Diemen,
07
juni
2021
|
19:01
Europe/Amsterdam

Studenten denken mee over een ‘sticky campus’ in de Sluisbuurt

Waar hebben studenten behoefte aan in een hogeschoolgebouw? Wanneer voelen ze zich zo thuis dat ze blijven hangen na de lessen? Het antwoord op deze vragen ligt bij de studenten zelf: daarom is nu het Studenten Adviesteam Nieuwbouw samengesteld dat meedenkt over het vormgeven van een ‘sticky campus’ in de Amsterdamse Sluisbuurt. “Zodat het gebouw dat er straks staat, ook écht voor de studenten is”, benadrukt afstudeerder Facility Management Maarten Mansveld.

Maarten Mansveld

“We willen dat de gebruiker nu al participeert in de ontwikkeling van het nieuwe gebouw”, zegt Maarten. Het bijdehante studentperspectief is zeer belangrijk. En gaaf: er worden dingen geroepen waar je nooit aan zou denken.” Eerder in het traject richting de verhuizing van Inholland Amsterdam/Diemen naar de Sluisbuurt werd Maarten al gevraagd om als student zijn mening te geven. “Maar ik ben natuurlijk niet genoeg, er komen straks 4000 tot 5000 studenten in het pand, dus je hebt meer aan de mening van een heel studententeam dat alle domeinen vertegenwoordigt.”

Dat is gelukt: er nemen nu twintig studenten van tien verschillende opleidingen uit vijf domeinen deel aan het adviesteam. Alleen de internationale studenten zijn nog niet vertegenwoordigd. “Dat wordt nog een apart traject, want zij gebruiken de campus zó anders dan de andere studenten: de internationale student gaat niet aan het eind van de dag weer met de trein terug naar de Kop van Noord-Holland, naar zijn ouders en vrienden. Nee, die heeft z’n hele netwerk rond die campus.”

Kartrekker
Maarten is de kartrekker van de groep. “Ik faciliteer het en zorg ervoor dat die groep er staat, dat er een planning is; ik organiseer en leid de sessies en verzamel alle thema’s in samenspraak met de projectleiders van het gebruikerstraject, Merel de Boer en Myrthe Dortants. Zij weten precies welke thema’s nu actueel zijn en welke op de langere baan kunnen.”

Waarom is zo’n sticky campus eigenlijk belangrijk? “Vaak hebben studenten dezelfde vragen. Dus als ze geregeld aanwezig zijn op de campus, kunnen ze elkaar ook beter vinden en helpen. Wat ik als student ervaren heb, is dat het voor mij heel belangrijk is om naar school toe te komen om me te laten inspireren. Dat vind ik moeilijk om te doen vanachter mijn scherm, thuis in mijn eigen ‘cocon’. Daar heb ik contact met de docenten en studenten voor nodig. Naar verwachting wordt een deel van de lessen na de coronatijd nog steeds online gegeven, daar waar het kan en nuttig is, maar een groot deel zal gelukkig ook weer op school plaatsvinden. Dan is het fijn als je dat ook graag doet en daarnaast in alle rust op school kunt studeren als dat thuis niet mogelijk is.”

Fietswerkplaats
De eerste twee bijeenkomsten zijn nu achter de rug. Op de vraag om na te denken over functies in het gebouw die waardevol kunnen zijn voor studenten, maar ook voor de buurt, werd enthousiast gereageerd met tot de verbeelding sprekende ideeën: onder meer een fietswerkplaats met (water)fietsverhuur, een spelletjesruimte, mini-bios, sportschool, sociale werkplaats met stageplekken, creatieve cursusruimtes (schilderen, houtbewerking, etc.), tentoonstellingszaal, buurtkamer en een pop-up store.

Tot aan de zomervakantie staan nog verschillende activiteiten en thema’s op de planning. “We willen van de studenten weten hoe we ze het beste kunnen bereiken via social media. Dat vragen we ze in enquêtevorm. Studentadviseurs hebben zelf aangedragen dat ze het willen hebben over een centrale plek voor studieverenigingen. Ze zouden graag hun werk showen aan andere studenten en laten zien dat er een community is. Nu is dat vaak nog wat onzichtbaar, op een verdwaalde poster na.”

Een ander thema wordt vrijetijdsbesteding. Wat doen studenten in de pauzes, waar gaan ze zitten en kan de campus daarop inspelen? Het onderwerp ‘evenementen’ komt als laatste aan bod voordat de vakantie begint: wat voor evenementen zouden ze willen in zo’n nieuw pand? “Grotere en nu nog wat abstractere thema’s zijn catering en hospitality: hoe we dat zouden moeten aanpakken in het pand. Daar gaan we het later over hebben.”

Trip naar de Sluisbuurt
Na de zomer start Maarten met een nieuwe groep studenten. “Als huidige studentadviseurs dat willen, nemen we ze ook weer mee in de volgende lichting. In het najaar gaan we een trip doen naar de Sluisbuurt, om even met eigen ogen de beginnende bouw van ons pand te zien. En daar misschien ter plekke meteen ook een sessie te doen.”

Een blik in de toekomst? “We blijven wel realistisch: er speelt zoveel over langere lijnen en er zijn meerdere groepen die hieraan werken, dus ik kan nu al zeggen dat niet alles wordt opgepakt wat in deze groep naar voren wordt gebracht. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als de studenten over een paar jaar in dat nieuwe gebouw komen en dan opeens dingen terugzien die ze zelf hebben bedacht!”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.