Amsterdam,
05
februari
2021
|
09:56
Europe/Amsterdam

Studenten helpen revaliderende cliënten met betekenisvolle doelen

poster betekenisvolle doelen

Wanneer ouderen op een revalidatie-afdeling terechtkomen, starten artsen en zorgprofessionals zo snel mogelijk met het opstellen van revalidatiedoelen. Maar hoe stimuleer je dat cliënten zich ook echt zelf eigenaar voelen van hun revalidatie en meer gemotiveerd zijn om te revalideren? Met die vraag gingen studenten Verpleegkunde van Inholland aan de slag, samen met medewerkers van de GRZ-afdeling van Zonnehuis Amalia en studenten van ROC TOP, binnen een Leer- en InnovatieNetwerk.

“Als mensen op de revalidatie terechtkomen, komt er heel veel op ze af”, vertelt Rohan, een van de studenten. “Zo’n opname is een ingrijpende gebeurtenis die veel energie kost, cliënten overzien dan niet altijd hoe het revalidatieproces eruit komt te zien. Bovendien worden de revalidatiedoelen in vaktaal opgesteld, wat niet voor iedereen te begrijpen is. In ons onderzoek zijn we in gesprek gegaan met cliënten om te bespreken wat voor die cliënt belangrijk is en hoe dit te vertalen valt naar persoonlijke revalidatiedoelen.”

Betekenisvolle doelen
Medestudent Sara vult aan: “Om een simpel voorbeeld te geven: als iemand zijn heup heeft gebroken, is het professionele doel om iemand zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. Terwijl het voor die persoon belangrijk is om bijvoorbeeld weer op de fiets naar de kleinkinderen te kunnen. Zo maak je het doel van het herstel veel concreter en krijgt het betekenis. Vandaar de term ‘betekenisvolle doelen’. Als deze bekend zijn, worden ze besproken in het multidisciplinair overleg, zodat iedereen die betrokken is bij de revalidatie hier rekening mee kan houden.”

De studenten presenteerden hun eindverslag in de vorm van een poster met symbolische tekeningen. Zo stond het huisje voor het doel van de revalidatie, namelijk de cliënt die weer naar huis kan, en een slingerend paadje voor de weg daarnaartoe. De wolken symboliseerden de genomen acties, het anker aan de luchtballon de belemmeringen, enzovoort. Want uitdagingen waren er natuurlijk ook tijdens het onderzoek, onder meer door corona, de werkdruk in de zorg en het gegeven dat deze aanpak de vertrouwde routines doorbreekt. Zoals Eva het uitdrukt: “Als je de kwaliteit van de zorg wilt verbeteren, moet je daar tijd in investeren. Maar bij een noodsituatie laat je een cliënt niet liggen omdat je met een onderzoek bezig bent.”

Meerdere disciplines
“Verder leefde de angst dat cliënten met doelen komen die niet realistisch zijn. Bijvoorbeeld wanneer mensen aangeven weer auto te willen rijden, terwijl al duidelijk is dat dat niet meer zal lukken. Of mensen die doelen stellen die binnen de revalidatieperiode niet haalbaar zijn. Het is dus van belang om daar in het gesprek met cliënten op te letten. Daarnaast merkten we dat de antwoorden op vragen die we stelden niet altijd te plaatsen waren binnen het zorgleefplan (ondersteuningsplan voor de cliënt - red). Als iemand bijvoorbeeld een sport doet en die graag weer op wil pakken, hangt dat samen met meerdere disciplines die bij revalidatie komen kijken. Binnen het elektronisch cliëntendossier is er niet één kopje waaronder je het antwoord op die vraag kwijt kunt, dus dan is het even zoeken waar je dit vastlegt.”

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat de gesprekken met cliënten, die steeds gezamenlijk werden gevoerd door een student en een zorgmedewerker, veel opleverden. Zo gaf een van de zorgmedewerkers aan: “Telkens als de cliënt mij ziet, wordt hij herinnerd aan dat persoonlijke doel en gaat hij weer extra gemotiveerd aan de slag.” Omdat de focus lag op persoonlijke doelen, voelde de cliënt zich gezien. De reacties waren dan ook overwegend positief en meerdere cliënten gaven aan beter het nut in te zien van de aanpak van de revalidatie. Voldoende aanleiding om vervolg te geven aan het project, waarbij er met name op wordt ingezet om deze aanpak en werkwijze meer bij het team van verpleging en de andere disciplines van het multidisciplinaire team te laten leven.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.