Den Haag,
28
september
2023
|
15:36
Europe/Amsterdam

Toegankelijker onderwijs voor ongedocumenteerde jongeren in Den Haag

Inholland, gemeente Den Haag en andere onderwijsinstellingen in Den Haag tekenen convenant

Op 26 september vond de ondertekening van het convenant ‘Haagse Dreamers’  plaats. Dit gebeurde in De Haagse Hogeschool in bijzijn van de gemeente Den Haag en vertegenwoordigers van de grote onderwijsinstellingen (mbo/hbo) uit de regio. Namens hogeschool Inholland was CvB-lid Marije Deutekom aanwezig om te ondertekenen. Deze samenwerking moet er voor zorgen dat de toegang tot het onderwijs voor ongedocumenteerde Haagse jongeren, de zogeheten Dreamers, verbetert. 

Voorlichting, begeleiding en het wegnemen van financiële drempels staan centraal in het getekende convenant. Voorlichting door het waarborgen van goede informatie via middelbare scholen en online. Begeleiding door ervoor te zorgen dat binnen de deelnemende onderwijsinstellingen (ROC Mondriaan, MBO Rijnland, Hogeschool Inholland, Hotelschool The Hague en Hogeschool der Kunsten Den Haag kennis gedeeld wordt en goed samengewerkt wordt om het onderwijs soepel te laten verlopen. Bovendien onderzoekt de gemeente de mogelijkheid voor een speciaal studiefonds voor deze groep jongeren (omdat zij geen studiefinanciering kunnen krijgen).

Dreamers zijn Nederlandse jongeren die Nederlands onderwijs hebben gevolgd en vaak al langere tijd in Nederland wonen. Zonder perspectief omdat ze niet de juiste verblijfsdocumenten hebben. Ze mogen niet werken en na hun 18e vervalt hun recht op onderwijs en daarmee de kans om hun dromen voor studie en werk mogelijk te maken. Gemeente Den Haag en de deelnemende onderwijsinstanties hebben stuk voor stuk inclusief onderwijs  hoog in het vaandel staan. Dreamers zijn jongeren die hier zijn opgegroeid, hier naar de middelbare school zijn gegaan. Ze zijn eigenlijk net zo Nederlands als hun klasgenootjes, op een verblijfsvergunning na. Met dit convenant geven de ondertekenaars vorm aan inclusief onderwijs voor deze groep Haagse jongeren.