Diemen,
08
mei
2018
|
09:34
Europe/Amsterdam

Verder bouwen aan onderwijs en onderzoek in duurzaamheid

Inspiratiebijeenkomst Sustainable Solutions

Agri Food & Life Sciences

Tijdens een brede inspiratiebijeenkomst Inholland Sustainable Solutions in Diemen hebben collega’s van de domeinen Agri, Food & Life Sciences en Techniek, Ontwerpen en Informatica belangrijke stappen gezet om verder te bouwen aan het duurzame thema van de hogeschool. Een mooie gelegenheid ook voor de introductie van Hiltrud Pötz, de nieuwe associate lector Living in an Urban Delta.

Teamleiders, lectoren en betrokken (docent)onderzoekers bogen zich tijdens de bijeenkomst over het thema, verwoord in de kernboodschap Werken aan duurzame oplossingen (Sustainable Solutions). “Docenten en studenten werken samen met het werkveld aan duurzame en verrassende oplossingen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Opleidingen uit verschillende domeinen werken op een creatieve manier samen om elkaars unieke expertise aan te vullen en te versterken.”

Drie programma's
Het thema krijgt ‘handen en voeten’ aan de hand van drie programma’s:

  • In Feeding & Greening Mega Cities staat de Randstad centraal. Hoe kun je voldoende voedsel met zo min mogelijk belasting voor de aarde bij een groeiende populatie krijgen?
  • In de programmalijn Nature Inspired Products & Services staan biomimicry en circulaire processen centraal. De natuur geldt hier als inspiratiebron voor nieuwe innovatieve producten en duurzame ontwerp- en productieprocessen.
  • Living in an Urban Delta richt zich op de ambitie om in grote stedelijke gebieden op een duurzame wijze met z’n allen te kunnen werken, wonen en leven.

Woody Maijers, lector Integrale Voedsel- en Productieketens gaf een toelichting op het programma Feeding & Greening Mega Cities. Lector Biomimicry Mauro Gallo nam op zijn beurt het woord om uitleg te geven over Nature Inspired Products & Services.

Meer groen en water in de stad
Hiltrud Pötz, directeur van Atelier GroenBlauw en sinds kort associate lector Living in a Urban Delta (Research & Innovation Centre Agri Food & Life Sciences), nam haar rekening voor het gelijknamige programma. Zij is deskundige op het terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw. Haar programma, de andere twee programma’s en het kernthema Sustainable Solutions “sluiten perfect aan” bij haar achtergrond en haar bedrijf.

“Binnen mijn werk richt ik me op de integratie van meer groen en water in de stad om klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefkwaliteit en burgerparticipatie te bevorderen”, licht Hiltrud toe. “Het was dan ook interessant en prettig om te zien dat verschillende opleidingen al werken aan verduurzaming. Graag wil ik vanuit mijn functie de bredere samenwerking ondersteunen tussen de vakgebieden en nodig ik iedereen uit van mijn expertise gebruik te maken. En dat die uitwisseling gewenst is, bleek wel tijdens de bijeenkomst: enthousiasme en ideeën te over!” Inmiddels zijn de eerste afspraken gemaakt om gemeenschappelijke projecten op te zetten.

Sterke relatie met de praktijk
“Het mooie aan het hbo is dat er een hele sterke relatie is met de praktijk”, zegt zij over haar nieuwe rol als associate lector. “Ofwel er natuurlijk nog veel onderzoek te doen is in relatie tot verduurzaming moet mijns inziens nu de hoofdfocus liggen op de implementatie in de praktijk en op praktijkgericht onderzoek. De uitdaging is nu de reeds bestaande kennis toe te passen, te leren samenwerken tussen verschillende disciplines en uit de praktijk te leren.”

Crossovers
Naast mogelijkheden in en tussen genoemde programma’s ziet Pötz ook mogelijkheden voor crossovers met ‘de andere thema’s’, bijvoorbeeld met kenniscentrum De Gezonde Samenleving. “Juist op het vlak van ‘planet & people’ liggen veel kansen. De integratie van meer groen in de stad kan veel betekenen voor de verduurzaming maar ook voor leefkwaliteit en gezondheid. Dit is een kernwaarde van al mijn werk in het verleden en zal het ook blijven bij mijn inspanningen voor Inholland.”

De inspiratiebijeenkomst leidde tot veel ideeën en inspiratie om projecten op te starten en verder te gaan met de concrete invulling van de programma’s.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.