Opleiding Praktijkopleider/Praktijkbegeleider zorg en welzijn

Programma post-hbo Praktijkopleider/Praktijkbegeleider zorg en welzijn

Tijdens de opleiding Praktijkopleider/Praktijkbegeleider zorg en welzijn ontwikkel jij competenties voor het beroep van praktijkopleider/praktijkbegeleider of bouw je deze uit. Het programma en de didactiek zijn vormgegeven vanuit de visie van een cyclisch leerproces. Je verwerft kennis en inzichten uit verschillende vakgebieden en vertaalt deze naar de eigen beroepspraktijk. Intervisie maakt een belangrijk deel uit van de opleiding. Je bespreekt dan met andere deelnemers persoonlijke leervragen uit de eigen werksituatie. Ook maakt een portfolio-assessment deel uit van de opleiding. Je bouwt zelf een portfolio op en leert studenten/stagiairs een portfolio bij te houden. Dit is een belangrijk instrument voor competentiegericht leren.

De opleiding Praktijkopleider/Praktijkbegeleider zorg en welzijn bestaat uit 5 modules.

Opbouw van de opleiding Praktijkopleider/Praktijkbegeleider zorg en welzijn

Module 1: De organisator

Module 1: De organisator

In deze module leer jij hoe je de beroepspraktijkvorming (BPV) adequaat organiseert en regisseert binnen jouw afdeling of organisatie.

Module 2: De coach

Module 2: De coach

Voor een coach zijn goede begeleidingsvaardigheden essentieel. In deze module leer je die vaardigheden verbeteren, zodat jij stagiairs maar ook werkbegeleiders beter kunt begeleiden. Doel is dat stagiairs verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun leerproces en de juiste competenties ontwikkelen.

Module 3: De beoordelaar

Module 3: De beoordelaar

Deze module gaat over beoordelen. Je leert hoe je de eisen die gesteld worden aan toetsing en beoordeling in jouw praktijk toepast.

Module 4: De opleider

Module 4: De opleider

In deze module sta jij als opleider centraal. Doel is dat je bij- en nascholingstrajecten voor groepen, zoals stagiairs en werkbegeleiders, kan verzorgen.

Module 5: De innovator

Module 5: De innovator

Hoe ontwerp en implementeer je nieuwe werkwijzen in jouw organisatie? In deze module ga je met die vraag aan de slag.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven