Toegepaste Data Science

Resultaat module Toegepaste Data Science

Na afloop van de module Toegepaste Data Science zul je ervaren dat je dankzij jouw kennis en ervaring met o.a. machine learning en webscraping écht een stap verder komt in het big data vakgebied.

Waardepapier

Nadat je deze module succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Toegepaste Data Science op post-hbo niveau van Inholland Academy. Heb je recent al het diploma Big Data Business Analist behaald, dan ontvang je het diploma Big Data Scientist op post-hbo niveau.

Leeruitkomsten module Toegepaste Data Science

Machine learning 

  • Je optimaliseert machine learning modellen voor jouw organisatie aan de hand van evaluatie technieken om de uitkomsten van het model verder te verbeteren. Hiervoor interpreteer je verschillende vraagstellingen en ontwikkel je een plan om er met behulp van data en machine learning conclusies uit te trekken.
  • Je weet wat generalisatie is in de context van machine learning en data science, en (h)erkent factoren die hier invloed op hebben, zoals over- en underfitting, bias, en changing environment. Hierbij maak je onderscheid tussen supervised en unsupervised learning en kies je op basis van het vraagstuk en de data een passend model.
  • Je implementeert theoretische kennis van de modellen in een praktijkgericht probleem en kent hiervoor de nodige machine Learning pakketten in R.
  • Je interpreteert en analyseert de uitkomsten van statistische en machine learning modellen en kent methodes om door een “problem-space” te navigeren voor het optimaliseren van een model.

Web scraping/advanced R programming

  • Je ontwikkelt een geautomatiseerd algoritme dat target data kan inlezen, verwerken in het juiste format en lokaal kan opslaan.
  • Je kent en begrijpt de ongewenste praktijken binnen web scraping en past je kennis over ongestructureerde data en web scraping toe om data te vergaren van verschillende webpagina's.

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is deze module iets voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven