Intervisor als professional

Programma De intervisor als professional

De module De intervisor als professional duurt drie maanden en bestaat uit zes bijeenkomsten. Je werkt in deze module aan de juiste vaardigheden om een intervisiegroep te kunnen begeleiden. Ook verdiep jij je in de theorie achter intervisie. Parallel aan het programma zet je een eigen intervisiegroep op. Jij begeleidt deze groep, ondersteund door theorie en feedback van medestudenten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Theorie

  • waarom intervisie? Doelgericht samen leren, ontwikkelingsgericht
  • intervisiemethodieken: methoden, vragen stellen
  • de samenstelling en werkwijze van een intervisiegroep: deelnemers, afspraken
  • de rol van de intervisor: procesbegeleiding, interventies, aanspreken, confronteren

Praktijk

  • oefenen van deelvaardigheden: vragen stellen, interventies doen, procesbegeleiding
  • opzetten en begeleiden van een intervisiegroep in eigen werkomgeving
  • feedback op functioneren als intervisor

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de module voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven