Pedagogisch coach in de kinderopvang

Programma Pedagogisch coach in de kinderopvang

Tijdens de opleiding Pedagogisch coach in de kinderopvang wordt er gewerkt volgens het principe 'ervarend leren'. Dit betekent dat de theorie die je als deelnemer aangereikt krijgt, direct gekoppeld wordt aan jouw eigen praktijk. Je gaat veel oefenen met pedagogisch coachen, zowel tijdens de lesbijeenkomsten als in je eigen werk op de kinderopvang.

Je gaat aan de slag met pedagogische coaching door middel van coachingsgesprekken, videobegeleiding en coaching-on-the-job. Hierbij leer je de coachingsbehoefte te achterhalen en knelpunten en hiaten in de werkzaamheden van pedagogisch medewerkers te signaleren.  Ook leer je hen bewust te worden van het eigen gedrag en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Binnen de opleiding is elkaar aanspreken en confronteren doorlopend een aandachtspunt. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten.

Opbouw van de opleiding Pedagogisch coach in de kinderopvang

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 1

 • Uitleg competenties van de coach
 • Gesprekstechnieken; het wat, hoe en waarom van het vragen stellen. Luisteren, samenvatten en doorvragen. Hoe doe je dat?
 • Hoe verhoudt coachen zich tot andere gesprekstechnieken, welke hanteer je nu? Principes van coachen/verschillende petten; hoe ga je daar mee om? Coachen draait om vertrouwen, maar in werksituaties heb je te maken met verschillende petten zoals leidinggevende/medewerker, werkbegeleider/stagiaire. Hoe ga je in die context om het vertrouwen wat je nodig hebt binnen een coachrelatie?
 • Formuleren van leerdoelen

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 2

 • Ontwikkelingsgerichte feedback en feedbackregels. Feedback die gericht is op gedrag in de toekomst
 • Presentaties leerdoelen
 • Functionele analyse

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 3

 • Probleemverheldering/afstemmen op de gecoachte, achterhalen bij de coachee: welk probleem zit hierachter (‘afpellen en doorvragen’)?
 • Uitleg individueel coachingsplan

Bijeenkomst 4

Bijeenkomst 4

 • Confronteren, coachen van medewerkers en teams
 • Verschil reactief coachen en proactief coachen

Bijeenkomst 5

Bijeenkomst 5

 • Video-interactiebegeleiding (deel 1) is een methode die wordt gebruikt bij een begeleidings- of coachingsvraag. Door in verschillende situaties korte opnames van de situatie te maken en deze te analyseren, krijg je beter inzicht

Bijeenkomst 6

Bijeenkomst 6

 • Video-interactiebegeleiding (deel 2)

Bijeenkomst 7

Bijeenkomst 7

 • Opstellen groepsgericht coachingsplan aan de hand van de analyse van het eigen team

Bijeenkomst 8

Bijeenkomst 8

 • Presentatie persoonlijk profiel als coach
 • Certificering

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven