Pedagogisch coach opleiding

Programma opleiding Pedagogisch coach

Tijdens de opleiding Pedagogisch coach wordt er gewerkt volgens het principe 'ervarend leren'. Dit betekent dat de theorie die je als deelnemer aangereikt krijgt, direct gekoppeld wordt aan jouw eigen praktijk. Je gaat veel oefenen met pedagogisch coachen, zowel tijdens de lesbijeenkomsten als in je eigen werk op de kinderopvang.

Je gaat aan de slag met pedagogische coaching door middel van coachingsgesprekken, videobegeleiding en coaching-on-the-job. Hierbij leer je de coachingsbehoefte te achterhalen en knelpunten en hiaten in de werkzaamheden van pedagogisch medewerkers te signaleren.  Ook leer je hen bewust te worden van het eigen gedrag en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Binnen de opleiding is elkaar aanspreken en confronteren doorlopend een aandachtspunt. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten.

Opbouw van de opleiding Pedagogisch coach

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 1

 • Kennismaking
 • Blik op de opleiding
 • Functieprofiel van een pedagogisch coach
 • Kwaliteiten, ontwikkelpunten en persoonlijke leerdoelen
 • Uitleg van het ontwikkeldossier
 • Gesprekstechnieken in coaching
 • Jouw positie in de organisatie

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 2

 • Feedback geven op gedrag
 • Persoonlijke leerdoelen en leervoorkeuren
 • Fasen in een coachingstraject
 • Het format individueel coachingsplan

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 3

 • Video Interactie Begeleiding in de kinderopvang
 • Het TOL-model (Totale OntwikkelingsLoop)
  • Ontwikkeling van het kind
  • Kind bijstaan in zijn emotionele, sociale, cognitieve en fysieke ontwikkeling
  • Herkennen en ondersteunen van ontwikkelingsvoorsprongen en ontwikkelingsachterstand

Bijeenkomst 4

Bijeenkomst 4

 • Intake en contractering
 • De coachingsvraag
 • Afpellen en doorvragen
 • Doelen stellen
 • Structuur van een coachingsgesprek

Bijeenkomst 5

Bijeenkomst 5

 • Teamgericht coachingsplan
 • Ontwikkelingsgericht bespreken van een beeldopname van een coachingsgesprek - succesmoment
 • Confronteren
 • Oefenen met een coachingsgesprek

Bijeenkomst 6

Bijeenkomst 6

 • Video Interactie Begeleiding in de kinderopvang
 • Inzicht in interactie tussen kinderen en PM’ers
 • Video-opnames analyseren
 • Feedback geven a.d.h.v. video-opnames

Bijeenkomst 7

Bijeenkomst 7

 • Weerstand
 • Ontwikkelingsgericht bespreken van een beeldopname van een coachingsgesprek – succes- en ontwikkelmoment

Bijeenkomst 8

Bijeenkomst 8

 • Jouw profiel als pedagogisch coach
 • Reflectie op leerdoelen
 • Afronding

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven