Supervisiekunde opleiding

Wat is supervisie?

Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij individuen of kleine groepen reflecterend leren onder leiding van een supervisor, gericht op iemands functioneren binnen een bepaalde werkomgeving of organisatiecontext. Degene die de supervisie ontvangt, de supervisant, leert kritisch naar zichzelf te kijken, krijgt inzicht in het eigen handelen en ontwikkelt hierdoor lerend vermogen. Supervisie is een krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling en vindt plaats in een groot aantal branches, waaronder zorg en welzijn, het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid.

Wat doet een supervisor?

Professionele supervisie wordt gegeven door een bekwaam supervisor.  De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) heeft voor supervisoren onderstaande competenties vastgesteld:

  • samenwerking met supervisant(en) op een productieve wijze vormgeven;
  • omgaan met diversiteit van supervisanten;
  • faseren;
  • een krachtige leeromgeving scheppen;
  • de inbreng van een supervisant tot een supervisievraag ontwikkelen en houden en de begrensdheid daarvan ook bewaken;
  • werkcontext, supervisiecontext en andere relevante contexten hanteren;
  • het eigen handelen als supervisor expliciteren en verantwoorden;
  • zelfstandig de eigen professionele ontwikkeling als supervisor vormgeven.

Hoe word je supervisor?

Een geschikte opleiding om jezelf te ontwikkelen tot supervisor is de post-hbo opleiding Supervisiekunde van Inholland Academy. Uniek aan dit traject is dat je in slechts 1 jaar tijd wordt klaargestoomd voor de rol van supervisor. Deze erkende opleiding, geaccrediteerd door de LVSC, is bedoeld voor:

  • begeleiders van individuen en/of teams binnen bedrijfsleven, zorg, welzijn, onderwijs of overheid
  • zelfstandig gevestigde begeleiders, zoals trainers, adviseurs, pastoraal medewerkers, geestelijk verzorgers en (verpleeghuis)artsen.

Verder beschik je o.a. over een voltooide beroepsopleiding op hbo-bachelor of wo-niveau en minstens vier jaar werkervaring. 

Supervisor worden? Volg de post-hbo opleiding Supervisiekunde bij Inholland Academy