Klinisch Redeneren (KR) module

Deelnemer Levy Bakker over de module Klinisch Redeneren


“De module Klinisch Redeneren is van toegevoegde waarde voor alle verpleegkundigen en agogen”

Voor elke verpleegkundige is klinisch redeneren een basiscompetentie. Je analyseert de individuele situatie van zorgvragers om hen de best mogelijke zorg te geven. Maar hoe doe je dat goed methodisch beargumenteerd volgens evidence based handelen met een integrale blik? “Ik leerde dit met de module Klinisch Redeneren”, vertelt Levy Bakker. “Heel fijn is dat je de theorie binnen de praktijk van je eigen organisatie kunt toepassen. Je start met casuïstiek waarbij je relatief eenvoudige zorg verleent en gedurende twintig weken bouw je verder uit naar steeds complexere casuïstiek.” Zo behaal je uiteindelijk een zeer waardevolle microcredential.

Levy is regieverpleegkundige op twee high intensive care-afdelingen van Mentrum, een spoedkliniek die onderdeel is van ggz-organisatie Arkin. “Op mijn negentiende begon ik met de mbo-opleiding Verpleegkunde. Ik kreeg al snel de voorkeur voor de ggz. De doelgroep is divers en uitdagend maar kampt helaas met stigma. Dat wil ik doorbreken en warme, herstel ondersteunende zorg bieden.”

Ondersteuning en cliëntgesprekken

De mensen die op Levy’s afdelingen komen, hebben ernstige psychische aandoeningen (EPA). “Er is vrijwel altijd sprake van co-morbiditeit: naast mentale nood speelt er nog iets anders, zoals bijvoorbeeld verslaving.” Levy heeft als taak om de kwaliteit van zorg op de afdelingen te optimaliseren en tegelijkertijd haar teams te professionaliseren. “Ik bied ondersteuning door collega’s te coachen en zorg- en bejegeningsplannen te schrijven. Daarnaast voer ik zelf nog steeds cliëntgesprekken. Dat deel van het werk wil ik echt niet missen.”

Klinisch redeneren als basis

Een fundamenteel onderdeel van haar werk is klinisch redeneren. “Het is de basis van je handelen. Het is nieuwsgierig en kritisch observeren van mentale, lichamelijke en sociale aspecten van een cliënt. Daarmee onderbouw je welke interventies nodig zijn. Deze vaardigheid is een voorwaarde voor iedere verpleegkundige om adequaat te functioneren. Maar er is wel een verschil tussen klinisch redeneren op mbo- en op hbo-niveau.”

Module Klinisch Redeneren

Levy kent het verschil tussen mbo en hbo. Ze besloot namelijk om de deeltijdopleiding Verpleegkunde te volgen bij Hogeschool Inholland. Daarin kwam ook klinisch redeneren aan bod. Via Inholland Academy wordt dit nu als losse module aangeboden. “Je leert om nog beter onderbouwd een zorgplan te maken vanuit een integrale blik op de situatie van een cliënt. Je gaat hierbij kritisch en methodisch op zoek naar maatregelen om de cliënt te ondersteunen in gezondheidsbevordering. Een goede basis in anatomie, pathologie en sociale kennis zijn hierbij essentieel. Andere belangrijke uitgangspunten zijn evidence based practice en professioneel leiderschap. Je neemt dus al je opgedane kennis, vaardigheden en ervaringen hierin mee.”

Opdrachten, zelfstudie en bijeenkomsten

De module Klinisch Redeneren is heel flexibel opgebouwd en bestaat uit opdrachten, zelfstudie en een aantal interactieve bijeenkomsten. Daarin is ruimte om zelf casuïstiek in te brengen en toe te lichten en de hieraan gerelateerde theorie verder uit te diepen. “De opdrachten kun je op je eigen werkplek uitvoeren en worden telkens complexer. Hiermee toon je aan dat je een bepaalde leeruitkomst beheerst. Bijvoorbeeld op het gebied van professioneel leiderschap of gezondheidsbevordering. Er zijn dus geen toetsen waarvoor je moet 'leren'.”

Superflexibel leren

“Fijn van de module en de hele deeltijdopleiding is dat het superflexibel is. Je bent regisseur van je eigen leerproces en bepaalt zelf je leerroute en tempo. Dat is een groot voordeel als je naast je opleiding een drukke baan hebt. Prettig is ook dat docenten en studenten gelijkwaardig zijn. Je wordt echt gezien als vakgenoot. Docenten zijn er om jou in je kracht te zetten en te begeleiden naar jouw doel.”

Aangemoedigd door docenten

De opleiding heeft persoonlijk ook veel betekend voor Levy. “Docenten moedigden mij aan om uit mijn comfortzone te stappen en op tal van vlakken leiderschap te tonen. Bijvoorbeeld om mijn stem te gebruiken in een multidisciplinair overleg om de belangen van mijn cliënten te behartigen, maar ook in de profilering van het verpleegkundig domein. Zo trad ik bijvoorbeeld naar buiten met mijn paper over het effect van cafeïne op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ik won daarmee uiteindelijk de Anna Reynvaan Studentenprijs.”

Voor verpleegkundigen en agogen

Levy wil zorgprofessionals enthousiasmeren om de module Klinisch Redeneren te volgen. “Het is echt van toegevoegde waarde voor alle mbo-verpleegkundigen. Maar ook voor agogen is klinisch redeneren een goede aanvulling op hun kennis en kunde. Want door expertise te ontwikkelen in deze vaardigheid kunnen we allemaal werken aan de verbetering van de zorg, en daar zal uiteindelijk ook de werkgever blij mee zijn. Mijn werkgever was en is altijd heel ondersteunend als het gaat om een leven lang ontwikkelen. Logisch, want innovaties in de zorg gaan snel.”

Levy Bakker
regieverpleegkundige Mentrum
deelnemer module Klinisch Redeneren

Terug naar In het kort

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is deze module iets voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven