Klinisch Redeneren (KR) module

Resultaat module Klinisch Redeneren

In de module Klinisch Redeneren ga je aan de slag met de volgende leeruitkomst:

  • Je toont aan dat je op basis van klinisch redeneren de zorg aan diverse categorieën zorgvragers in diverse situaties kunt indiceren, toewijzen en monitoren. De stappen van klinisch redeneren laat je zien in alle fasen van het verpleegkundig proces. Daarbij maak je inzichtelijk hoe en waarom je gebruik maakt van vakinhoudelijke classificaties, modellen, richtlijnen en standaarden. Je baseert je keuzes in het verpleegkundig proces op de onderliggende kennis over anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie. In dit proces laat je beargumenteerd zien dat je op methodische wijze samen met de zorgvrager en zijn netwerk komt tot gezamenlijke besluitvorming. In de zorgverlening ben je gericht op het versterken van het zelfmanagement van de zorgvrager. De microcredential is afgeleid van de CanMedsrollen: zorgverlener, reflectieve EBP-professional en samenwerkingspartner. Je sluit de leeruitkomst af met een assessment die past bij jouw praktijk en leervraag. Onderliggend is een schriftelijk product een vereiste. Hierbij kun je denken aan het schrijven van een verpleegplan, een uitwerking van een multidisciplinair overleg of een casusbespreking.

Bij het positief afronden van deze leeruitkomst, die staat voor 10 studiepunten, ofwel European Credits (EC), ontvang je een Microcredential. Ook ontvang je een certificaat van Inholland Academy. Dit certificaat kun je meenemen indien je de volledige opleiding Verpleegkunde deeltijd wil volgen.

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is deze module iets voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven