Opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn

Programma post-hbo Ouderenzorg in de eerste lijn

De  opleiding  Ouderenzorg in de eerste lijn bereidt jou voor op werkzaamheden binnen de eerste lijn. De opleiding heeft in 2018 een ingrijpende verandering doorgemaakt om nog beter dan voorheen aan te sluiten bij de huidige ouderenzorg in de eerste lijn. De opleiding is gericht op de competenties uit het functieprofiel Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH) 2018- bijlage 1 Specifieke eindtermen- Zorg voor (Kwetsbare) Ouderen.

Het programma bestaat uit 13 lesdagen verspreidt over circa 1 dag per maand. De opleiding is  opgebouwd  uit 42 studieactiviteiten die te maken hebben met vakinhoudelijke kennis van verouderen/ verouderingsproblematiek, interprofessionele samenwerking(svraagstukken) en beleidsontwikkeling.
Je  leert  wat jouw taken zijn  en hoe je de zorg voor ouderen stapsgewijs aanpakt. De toetsing bestaat uit verschillende praktijkopdrachten die aansluiten bij de praktijkvoering van de deelnemers.

Wat komt aan bod?

 • Taken op het gebied van ouderenzorg in de eerste lijn
 • Complexe ouderenzorg
 • Meten van kwetsbaarheid
 • Positieve Gezondheid, zelfmanagement, shared decision making en advance care planning
 • Methodisch werken  met  behulp  van (zorg diagnostische) vragenlijsten, indicatiestelling
 • Wet- en regelgeving, overheidsbeleid/ landelijke programma’s ouderenzorg
 • Verbinding zorg en sociaal domein, sociale kaart, Welzijn op Recept
 • Eerstelijns verblijf, spoedzorg
 • Veel voorkomende aandoeningen (Geriatrische Reuzen) en geriatrisch onderzoek
 • Screening van  de  functionele  status, mobiliteitsproblemen, vallen en valpreventie
 • Medicatieveiligheid, polyfarmacie, bijwerkingen en therapietrouw
 • Gewichtsverlies en ondervoeding
 • Chronische pijn bij ouderen
 • Motiverende gespreksvaardigheden bij ouderen
 • Palliatieve en terminale zorg
 • Dementie, depressie, delier
 • Communicatie bij onbegrepen gedrag
 • Casemanagement dementie
 • De (overbelaste) mantelzorger
 • Ouderenmishandeling
 • Zorg voor migrante ouderen
 • Slaap en slaapstoornissen
 • Alcoholverslaving bij ouderen
 • Transmurale zorgbrug, klinische nazorg en geriatrische revalidatiezorg
 • Ehealth, digitale toepassingen

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven