Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning huisartsenpraktijk

Docent Jacqueline Tijhaar

"In de lessen die ik bij Inholland Academy mag verzorgen, ga ik er vanuit dat ieders stem gesproken, gehoord, ervaren en gevoeld kan worden. Zeker in deze tijden waarbij de vraag naar behandelwensen in een keer voor een grote groep urgent wordt. Ik bied de deelnemers duidelijke handvatten om te kunnen aansluiten bij de leef- en denkstijl van de zorgvrager, maar ook bij die van henzelf! Vanuit een concrete aanpak, die begint bij het verder versterken van de eigen bewustwording rond het eigen denken over de laatste levensfase. Daarmee vergroot ik de vermogens van de deelnemer om te verbinden en met liefde naar de ander te kijken.

Een van de deelnemers schreef ook al dat mensen verschillen: in de manier van denken, voelen, wereldbeeld, cultuur, waarden en de manier van communiceren. Zeker in tijden van kwetsbaarheid is communicatie erg belangrijk. Hoe doe je dat rondom de laatste levensfase, waarover, wanneer en met wie? Wetende dat mensen zo verschillend zijn.

Mijn bedoeling is:

  • dat mensen in hun laatste levensfase de mogelijkheid hebben om deze fase te leven zoals zij dit willen
  • dat naasten dichtbij en in contact met hun geliefden kunnen zijn en de ruimte krijgen in wat voor hen belangrijk is
  • dat degene die gaat sterven en naasten zich kunnen voorbereiden op het levenseinde en de naasten ook op de periode na het verliezen van hun dierbare, dit kan ook voor de professional gelden
  • dat professionals en vrijwilligers zich bewust zijn van hun eigen waarden met betrekking tot hun laatste levensfase, en hun eigen primaire manier van denken, voelen en handelen
  • dat professionals en vrijwilligers kunnen aansluiten bij dat wat voor de zorgvrager en naasten belangrijk is
  • dat professionals en vrijwilligers gebruik maken van passende communicatie zodat kwaliteit wordt toegevoegd voor alle betrokkenen"
Jacqueline Tijhaar, gespecialiseerd verpleegkundige en docent Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk

Terug naar Docenten

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven