Opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (POH) met voortraject

Resultaat opleiding POH met voortraject

Wanneer je het POH voortraject succesvol hebt afgerond, kun je doorstromen naar het POH hoofdtraject, ofwel de eenjarige POH-opleiding van Inholland Academy.

Volledige POH-opleiding (voor- en hoofdtraject)

Na afronding van de volledige opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (voor- en hoofdtraject) kun jij als praktijkondersteuner zorg verlenen aan patiënten met diabetes mellitus type 2, astma/COPD en (risico op) hart- en vaatziekten. Jij hebt de juiste kennis en vaardigheden om voorlichting en educatie te geven.

Voor het diploma Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk moet je alle opdrachten en de schriftelijke toets met een voldoende hebben afgerond. De opleiding is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister VenV ter waarde van 168 PE-punten.

Overgangsregeling voor verpleegkundigen

Lees hier meer informatie de Overgangsregeling voor verpleegkundigen ten behoeve van het register regieverpleegkundige.
Kijk voor meer informatie ook op
www.kwaliteitsregister.venv.nl en www.nursing.nl.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven POH met voortraject