Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de verstandelijk gehandicaptenzorg (vgz), voortraject

Programma voortraject Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en de vgz

Het voortraject Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en vgz bestaat zowel uit e-learning als een aantal fysieke bijeenkomsten; 1 lesdag van 6 uur en 3 vervolgbijeenkomsten van 3 uur (indien door coronamaatregelen fysiek onderwijs niet mogelijk is, worden de bijeenkomsten online gehouden). Je bereidt de theorie zoveel mogelijk zelfstandig voor door middel van e-learning met studieopdrachten. Al het lesmateriaal wordt via de digitale leeromgeving Moodle aangeboden. Tijdens de fysieke bijeenkomsten staat de toepassing in de praktijk centraal.

Je gaat aan de slag met onderstaande onderwerpen:

  • Klinisch redeneren op hbo niveau; methodisch werken in (hoog) complexe zorgsituaties, het werken met classificatiesystemen, rapportage in (elektronisch) dossier, evidence based practice
  • Onderzoeksvaardigheden; het opstellen van een PICO, zoeken in databases, lezen van onderzoeksliteratuur, verwijzen volgens Apa-richtlijnen
  • Studievaardigheden: het maken van een effectieve studieplanning, het sneller lezen van (vak)literatuur, schrijfvaardigheden
  • Reflecteren op de beroepsuitoefening; reflecteren, het hanteren van reflectiemodellen, bijvoorbeeld STARRT

Bovenstaande onderwerpen worden toegepast op diabeteszorg en wondzorg.

Toetsing

De toetsing van het voortraject vindt plaats met een eindopdracht die bestaat uit het uitwerken van een EBP-onderbouwd zorgplan bij een complexe casus uit de eigen praktijk. Ook geef je een korte presentatie over jouw eigen leerproces met behulp van de STARRT-methode.

Interesse in dit voortraject? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit voortraject iets voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven