HR-advisering

Programma post-hbo HR-advisering

Bij het uitvoeren van je werkzaamheden heb je te maken met strategisch adviseren. Je hebt behoefte aan meer inzicht in en feedback op jouw wijze van adviseren. Je bent bereid je eigen praktijkervaring onder de loep te nemen en je kunt reflecteren op je eigen gedrag en feedback ontvangen. Tijdens deze module gaan we in op HR-adviesstijlen in relatie tot verschillende stakeholders (lijnmanagers, managementteams, portefeuillehouders, interim managers, directeuren) en welke vaardigheden deze van jou vereisen. Ook dilemma’s uit de beroepspraktijk worden behandeld.

Tijdens de module komen o.a. onderstaande onderwerpen aan bod:

 • waarin onderscheidt strategisch adviseren zich van ‘gewoon’ adviseren, wat zijn de doelen, wat zijn voorwaarden en kenmerken van een goed advies en een goede adviseur?
 • verdieping op een aantal elementen van het adviesproces: de betrokkenen (opdrachtgever, klant en adviseur), rollen van de HR-adviseur, persoonlijke kenmerken, oriëntaties en stijlen van de adviseur, de interactie tussen adviseur en klant, de vaardigheden van de adviseur
 • oefenen adviessituaties uit de eigen praktijk, analyse aan de hand van de hiervoor behandelde theorie en aanscherpen persoonlijke leerdoelen
 • het adviestraject: fasen, doelen, methoden en vaardigheden. Vertaling hiervan naar de praktijk van het HR-advieswerk
 • strategisch adviseren vanuit de verschillende adviesrollen aan de hand van een aantal doorlopende casussen
 • oefenen intake- en onderzoeksfase – probleem achter probleem achterhalen
 • te oefenen vaardigheden: vertrouwen opbouwen, managen van verwachtingen, de eigen rol duidelijk maken, onderhandelen, exploreren
 • opdracht op basis van de casus: analyse van het probleem en de adviesvraag, het speelveld, de te verwachten weerstanden. Aanscherpen eigen rol en die van de klant
 • oefenen feedback- en besluitvormingsfase
 • te oefenen vaardigheden: presenteren, interveniëren, hanteren beïnvloedingsstrategieën en commitment bewerkstelligen
 • verandering bewerkstellingen: Om echte verandering te bereiken is commitment een vereiste. Wat te doen als na besluitvorming de implementatie stagneert? Wat is de rol van de HR-adviseur hierbij? Hoe herken je weerstanden en hoe ga je hier mee om? Welke strategieën kunnen worden toegepast om te komen tot daadwerkelijke acceptatie?
 • rollenspelen commitment bewerkstelligen op basis van eigen casuïstiek
 • te oefenen vaardigheden: weerstanden herkennen en benoemen, oorzaken hiervan bespreekbaar maken, probleemerkenning realiseren, acceptatie bewerkstelligen en gedrag beïnvloeden.’ wat is de rol van de HR-adviseur hierbij?

 

Bijzonderheden

Deze module is praktijkgericht en een onderdeel van de opleiding HR-businesspartner post-hbo. Hij bestaat uit vijf dagdelen en is interactief van opzet.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven