Opleiding HR-businesspartner post-hbo

Docent Herman Leisink - opleiding HR-businesspartner


“In mijn lessen zet ik mij in om theorie en praktijk toepasbaar te krijgen op jouw persoonlijke situatie als deelnemer.”

"Mijn eigen theoretische achtergrond is gevormd in de studie Sociale Wetenschappen en behaalde kwalificaties in communicatie en marketingmanagement. Mijn praktische ervaring deed ik op in ruim 25 jaar als onderhandelaar in arbeidsverhoudingen met CAO’s, sociale plannen en reorganisaties in bedrijven. Ik was bestuurder en voorzitter van de FNV-vakbond voor Kunsten, Informatie-industrie en Media. Inmiddels ben ik zo’n 12 jaar actief als zelfstandig adviseur in uiteenlopende sectoren op het gebied van strategie, organisatie, HR en medezeggenschap.

Met elke groep deelnemers is het steeds weer een uitdaging om het brede terrein van organisatieontwikkeling en HRM inzichtelijk en toegankelijk te maken. Om samen de theorie, modellen en methodes onder de knie te krijgen en daarnaast inzichten op te doen en kennis toe te passen in je eigen werkpraktijk. Want die kan weerbarstig zijn en voor iedere deelnemer persoonlijk veel verschillende vragen opleveren. In mijn lessen zet ik mij in om theorie en praktijk toepasbaar te krijgen op jouw persoonlijke situatie als deelnemer."Herman Leisink

docent opleiding HR-businesspartner

Terug naar Docenten