Opleiding HR-businesspartner post-hbo

Programma post-hbo HR-businesspartner

Het programma van de post-hbo opleiding HR-businesspartner bestaat uit vier praktische modules van elk vier of vijf dagdelen. Kennis vanuit de verschillende HR-thema’s vallen als een puzzel in elkaar.

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met diverse HR-thema’s en lever je direct een bijdrage aan je eigen ontwikkeling en organisatie. Je sluit de opleiding af met een eindopdracht die je presenteert. Je baseert je eindwerkstuk op een strategisch HR-onderwerp uit je eigen organisatie, waarbij je hetgeen je geleerd hebt toepast.

Wil je één of meer losse modules volgen in plaats van de hele opleiding? Geen probleem. In dat geval sluit je elke module af met het schrijven van een paper.

Opbouw van de opleiding HR-businesspartner

Module 1: Strategisch HRM

Module 1: Strategisch HRM

Deze module vormt de kern en de rode draad van de post-hbo opleiding HR-businesspartner en reikt je de juiste handvatten aan om op adequate wijze met strategische vraagstukken om te gaan.

Tijdens de module Strategisch HRM komen o.a. onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Een HR-strategie ontwikkelen en realiseren, hoe doe je dat?
 • De (veranderende) rol van HRM: positie en rollen van HR, competentiedomeinen en waar moeten HRM’ers aan voldoen om hun nieuwe rollen te kunnen uitvoeren?
 • Beïnvloeden en adviseren door HR-professionals
 • Veranderstrategieën en de bijdrage van HR daaraan
 • Organisatieculturen
 • Strategische HRM-vraagstukken als strategische personeelsplanning, kerncompetenties van je organisatie, organisatie-inrichting, talent en performance management, strategisch belonen, (duurzame) inzetbaarheid
 • Hoe kan HR zowel lijnmanagement als kenniswerkers/professionals empoweren?
 • De belangrijkste theorieën en hedendaagse inzichten m.b.t. onder meer motivatie, employability, eigen regie, empowerment en leiderschap
 • Sourcingstrategieën voor HR
 • Organisatieconcepten als wendbaarheid, zelforganisatie, hybride, high performance en involvement
 • Verschillende wijzen van organiseren, analyse van je eigen organisatie en de samenhang van diverse organisatiewijzen in je eigen organisatie

Er wordt tijdens de module interactief gewerkt. Tijdens de lessen wordt theorie behandeld en er worden cases en opdrachten gemaakt en besproken die relevant zijn voor toepassing van de bovenstaande punten. Volg je niet de hele opleiding, dan sluit je deze module af met het schrijven van een paper, die voorzien wordt van feedback en een beoordeling.

Module 2: Datagedreven HR en Strategische Personeelsplanning

Module 2: Datagedreven HR en Strategische Personeelsplanning

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie. En als HR-professional word je geacht ‘fact based’ te werken. Hoe kun je onderbouwde adviezen geven? Hoe stel je vast wat je nu én in de toekomst in je personeelsbestand nodig hebt aan kwantiteit én kwaliteit voor het realiseren van de organisatiedoelen? En hoe kun je HR-analytics hierbij inzetten? Dat leer je in deze module.

We gaan aan de slag met datagedreven werken in het algemeen (ken- en stuurgetallen én HR-analytics) en strategische personeelsplanning in het bijzonder. We kijken naar hoe je (strategische) vragen uit de organisatie kunt oppakken en hoe je die met behulp van data en analyse kunt beantwoorden.

Aan de orde komen:

 • wat is datagedreven HR en hoe ga je ermee aan de slag?
 • hoe kun je sturen op ken- en stuurgetallen? En hoe kun je het succes van interventies ermee aantonen?
 • hoe kom je van een vraag uit de organisatie naar een met data onderbouwd advies of beleid?
 • wat is strategische personeelsplanning en hoe ga je daarmee aan de slag?
 • hoe kun je HR-analytics gebruiken als ondersteuning van SPP?
 • hoe kun je SPP koppelen aan het HR-instrumentarium zodat je het écht praktisch kunt inzetten?

We werken in deze module aan de combinatie van strategisch HR-beleid en concrete vraagstukken. Het is een praktische module, waarin je zelf aan de slag gaat met een vraagstuk voor jouw organisatie. En tegelijkertijd weet je de koppeling te leggen met het strategisch beleid. Zo verbind je de concrete HR-tools aan de organisatiedoelen en weet je als HR-adviseur data in te zetten als hulpmiddel in je adviezen naar het management onder andere.

Module 3: HR-advisering

Module 3: HR-advisering

De rol van de HRM-adviseur ontwikkelt zich de laatste jaren steeds meer tot strategisch business partner van het management. Proactief meedenken over de strategie en de bijbehorende doelstellingen van de organisatie en strategisch adviseren zijn daarom des te belangrijker in jouw functie als HRM-adviseur. Je bent als gesprekspartner van managers, de directeur en het bestuur, de aangewezen persoon om de beoogde doelstellingen te helpen behalen.

De module HR-advisering reikt je de juiste handvatten aan om op adequate wijze met strategische vraagstukken om te gaan en het strategische beleid van de organisatie te beïnvloeden.

In deze module leer je over welke competenties je moet beschikken als het gaat om adviesstijlen in relatie tot verschillende stakeholders.

De vaardigheden die je tijdens deze module gaat versterken zijn: weerstanden ontdekken en bespreekbaar maken, onderhandelen en overtuigen, commitment bewerkstelligen, sociale leerprocessen inzetten en gedrag beïnvloeden.

Alles wat je leert kun je gelijk toepassen binnen je eigen organisatie, want je behandelt dilemma’s uit je eigen beroepspraktijk.

Tijdens de module komen o.a. onderstaande onderwerpen aan bod:

 • waarin onderscheidt strategisch adviseren zich van ‘gewoon’ adviseren, wat zijn de doelen, wat zijn voorwaarden en kenmerken van een goed advies en een goede adviseur?
 • verdieping op een aantal elementen van het adviesproces: de betrokkenen (opdrachtgever, klant en adviseur), rollen van de HR-adviseur, persoonlijke kenmerken, oriëntaties en stijlen van de adviseur, de interactie tussen adviseur en klant, de vaardigheden van de adviseur
 • oefenen adviessituaties uit de eigen praktijk, analyse aan de hand van de hiervoor behandelde theorie en aanscherpen persoonlijke leerdoelen
 • het adviestraject: fasen, doelen, methoden en vaardigheden. Vertaling hiervan naar de praktijk van het HR-advieswerk
 • strategisch adviseren vanuit de verschillende adviesrollen aan de hand van een aantal doorlopende casussen
 • oefenen intake- en onderzoeksfase – probleem achter probleem achterhalen
 • te oefenen vaardigheden: vertrouwen opbouwen, managen van verwachtingen, de eigen rol duidelijk maken, onderhandelen, exploreren
 • opdracht op basis van de casus: analyse van het probleem en de adviesvraag, het speelveld, de te verwachten weerstanden. Aanscherpen eigen rol en die van de klant
 • oefenen feedback- en besluitvormingsfase
 • te oefenen vaardigheden: presenteren, interveniëren, hanteren beïnvloedingsstrategieën en commitment bewerkstelligen
 • verandering bewerkstellingen: Om echte verandering te bereiken is commitment een vereiste. Wat te doen als na besluitvorming de implementatie stagneert? Wat is de rol van de HR-adviseur hierbij? Hoe herken je weerstanden en hoe ga je hier mee om? Welke strategieën kunnen worden toegepast om te komen tot daadwerkelijke acceptatie?
 • rollenspelen commitment bewerkstelligen op basis van eigen casuïstiek.

Te oefenen vaardigheden: weerstanden herkennen en benoemen, oorzaken hiervan bespreekbaar maken, probleemerkenning realiseren, acceptatie bewerkstelligen en gedrag beïnvloeden.’ wat is de rol van de HR-adviseur hierbij?

Module 4: Verandermanagement

Module 4: Verandermanagement

Heb je in jouw functie te maken met veranderingsprocessen en zoek je praktische handvatten om een verandertraject gestructureerd aan te pakken en resultaten te boeken? Dan heb je te maken met het krachtenveld van opdrachtgever, stakeholders en medewerkers. In deze module Verandermanagement leer je draagvlak te creëren en om te gaan met weerstanden en omgevingsinvloeden. Je krijgt inzicht in de effectiviteit van jouw advies- en leiderschapsvaardigheden in relatie tot veranderprocessen.

Als HRM-er moet je namelijk in staat zijn veranderingen vroegtijdig te signaleren, te analyseren en zo mogelijk de implementatie ervan te begeleiden. Jouw rol als HRM-er is dus zeer van belang in verandertrajecten. In deze module leer je de theorie over organisatieveranderingen en de ontwikkelingsfasen waar organisaties in kunnen zitten, om vervolgens de praktijkslag te kunnen gaan maken.

Tijdens de module komen o.a. onderstaande onderwerpen aan bod:

 • hoe kun je succesvol een veranderingstraject opzetten en realiseren?
 • hoe groot is het verandervermogen van je organisatie?
 • welke opties op het gebied van verandermanagement zijn er en hoe beweeg je jezelf in een veld van actoren?
 • hoe werk je dat uit in stappen, processen, rollen, uitkomsten, communicatie, sturing en reflectie?
 • hoe krijg je grip op veranderingen en hoe ‘verkoop’ je deze?
 • hoe ontwerp je een veranderplan?
 • hoe communiceer en beïnvloed je effectief?
 • hoe blijf je geloofwaardig?
 • welke rol speelt authenticiteit?
 • en hoe overleef je in vijandige omgevingen?

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven