HR-businesspartner post-hbo (voorheen Strategisch HRM post-hbo)

Programma post-hbo HR-businesspartner

Het programma van de post-hbo opleiding HR-businesspartner bestaat uit vier praktische modules van elk vijf dagdelen. Kennis vanuit de verschillende HR-thema’s vallen als een puzzel in elkaar.

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met diverse HR-thema’s en lever je direct een bijdrage aan je eigen ontwikkeling en organisatie. Je sluit de opleiding af met een eindopdracht die je presenteert. Je baseert je eindwerkstuk op een strategisch HR-onderwerp uit je eigen organisatie, waarbij je hetgeen je geleerd hebt toepast.

Wil je één of meer losse modules volgen in plaats van de hele opleiding? Geen probleem. In dat geval sluit je elke module af met het schrijven van een paper.

Opbouw van de opleiding HR-businesspartner

Module 1: Strategisch HRM

Module 1: Strategisch HRM

Deze module vormt de kern en de rode draad van de post-hbo opleiding HR-businesspartner en reikt je de juiste handvatten aan om op adequate wijze met strategische vraagstukken om te gaan. Je gaat dieper in op theorieën op het terrein van strategisch HRM, onder andere op workforcestrategie en we zoomen in op de samenhang tussen organisatiedoelen en HRM-doelstellingen.

Tijdens de module komen o.a. onderstaande onderwerpen aan bod:

 • een HR-strategie realiseren, hoe doe je dat?
 • de veranderende rol van HRM: waar moeten HRM-ers aan voldoen om hun nieuwe rollen te kunnen uitvoeren?
 • welke rollen zijn er en hoe zit dat in jouw eigen organisatie?
 • hoe kun je als HRM-er een workforcestrategy opzetten voor je eigen organisatie?
 • strategisch HRM: waar zou je zelf beginnen binnen je organisatie?
 • stel je bent directeur HRM: hoe zou je het pad naar strategisch HRM uitzetten? Welke problemen denk je tegen te komen?

We gaan werken met twee verschillende benaderingen (top-down, zoals Kouwenhoven c.s. dat propageren of bottum-up zoals Boudreau c.s. en Huselid c.s. dat voorstaan). Deze benaderingen worden daarna vergeleken en met elkaar geconfronteerd: welke benadering levert wat op?

Er wordt tijdens de module interactief gewerkt. Tijdens de lessen wordt theorie behandeld en er worden cases en opdrachten gemaakt en besproken die relevant zijn voor toepassing van deze theorie.

Module 2: Strategisch Personeelsplanning

Module 2: Strategisch Personeelsplanning

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal. En in deze tijd volgen de ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Hoe kun je flexibel blijven reageren op wat er in de omgeving gebeurt? Welke keuzes kun je maken om ervoor te zorgen dat je nu én in de toekomst de kwantiteit én kwaliteit in je personeelsbestand hebt die nodig is voor het realiseren van de organisatiedoelen? En hoe kun je HR Analytics hierbij inzetten? Dat leer je in deze module.

We gaan aan de slag met strategische personeelsplanning. We kijken naar relevante ontwikkelingen voor je organisatie en hoe je die kunt vertalen naar het personeelsbeleid. Aan de orde komen:

 • wat is strategische personeelsplanning en hoe ga je daarmee aan de slag?
 • op welke wijze kun je SPP verbinden aan de organisatiedoelstellingen?
 • hoe zorg je dat SPP wordt gedragen door het management en niet een instrument van HR wordt?
 • hoe kun je SPP koppelen aan het HR-instrumentarium zodat je het écht praktisch kunt inzetten?
 • hoe kun je HR Analytics gebruiken als ondersteuning van SPP?

We werken in deze module aan de combinatie van strategisch HR-beleid en concrete maatregelen. Het is een praktische module, waarin je zelf aan de slag gaat met het ontwerpen van SPP voor jouw organisatie. En tegelijkertijd weet je de koppeling te leggen met het strategisch beleid. Zo verbindt je de concrete HR-tools aan de organisatiedoelen en weet je als HR-adviseur SPP in te zetten als lange termijn tool die door management als onmisbaar instrument wordt beschouwd en gebruikt.

Module 3: HR-advisering

Module 3: HR-advisering

De rol van de HRM-adviseur ontwikkelt zich de laatste jaren steeds meer tot strategisch business partner van het management. Proactief meedenken over de strategie en de bijbehorende doelstellingen van de organisatie en strategisch adviseren zijn daarom des te belangrijker in jouw functie als HRM-adviseur. Je bent als gesprekspartner van managers, de directeur en het bestuur, de aangewezen persoon om de beoogde doelstellingen te helpen behalen.

De module HR-advisering reikt je de juiste handvatten aan om op adequate wijze met strategische vraagstukken om te gaan en het strategische beleid van de organisatie te beïnvloeden.

In deze module leer je over welke competenties je moet beschikken als het gaat om adviesstijlen in relatie tot verschillende stakeholders.

De vaardigheden die je tijdens deze module gaat versterken zijn: weerstanden ontdekken en bespreekbaar maken, onderhandelen en overtuigen, commitment bewerkstelligen, sociale leerprocessen inzetten en gedrag beïnvloeden.

Alles wat je leert kun je gelijk toepassen binnen je eigen organisatie, want je behandelt dilemma’s uit je eigen beroepspraktijk.

Tijdens de module komen o.a. onderstaande onderwerpen aan bod:

 • waarin onderscheidt strategisch adviseren zich van ‘gewoon’ adviseren, wat zijn de doelen, wat zijn voorwaarden en kenmerken van een goed advies en een goede adviseur?
 • verdieping op een aantal elementen van het adviesproces: de betrokkenen (opdrachtgever, klant en adviseur), rollen van de HR-adviseur, persoonlijke kenmerken, oriëntaties en stijlen van de adviseur, de interactie tussen adviseur en klant, de vaardigheden van de adviseur
 • oefenen adviessituaties uit de eigen praktijk, analyse aan de hand van de hiervoor behandelde theorie en aanscherpen persoonlijke leerdoelen
 • het adviestraject: fasen, doelen, methoden en vaardigheden. Vertaling hiervan naar de praktijk van het HR-advieswerk
 • strategisch adviseren vanuit de verschillende adviesrollen aan de hand van een aantal doorlopende casussen
 • oefenen intake- en onderzoeksfase – probleem achter probleem achterhalen
 • te oefenen vaardigheden: vertrouwen opbouwen, managen van verwachtingen, de eigen rol duidelijk maken, onderhandelen, exploreren
 • opdracht op basis van de casus: analyse van het probleem en de adviesvraag, het speelveld, de te verwachten weerstanden. Aanscherpen eigen rol en die van de klant
 • oefenen feedback- en besluitvormingsfase
 • te oefenen vaardigheden: presenteren, interveniëren, hanteren beïnvloedingsstrategieën en commitment bewerkstelligen
 • verandering bewerkstellingen: Om echte verandering te bereiken is commitment een vereiste. Wat te doen als na besluitvorming de implementatie stagneert? Wat is de rol van de HR-adviseur hierbij? Hoe herken je weerstanden en hoe ga je hier mee om? Welke strategieën kunnen worden toegepast om te komen tot daadwerkelijke acceptatie?
 • rollenspelen commitment bewerkstelligen op basis van eigen casuïstiek.

Te oefenen vaardigheden: weerstanden herkennen en benoemen, oorzaken hiervan bespreekbaar maken, probleemerkenning realiseren, acceptatie bewerkstelligen en gedrag beïnvloeden.’ wat is de rol van de HR-adviseur hierbij?

Module 4: Verandermanagement

Module 4: Verandermanagement

Heb je in jouw functie te maken met veranderingsprocessen en zoek je praktische handvatten om een verandertraject gestructureerd aan te pakken en resultaten te boeken? Dan heb je te maken met het krachtenveld van opdrachtgever, stakeholders en medewerkers. In deze module Verandermanagement leer je draagvlak te creëren en om te gaan met weerstanden en omgevingsinvloeden. Je krijgt inzicht in de effectiviteit van jouw advies- en leiderschapsvaardigheden in relatie tot veranderprocessen.

Als HRM-er moet je namelijk in staat zijn veranderingen vroegtijdig te signaleren, te analyseren en zo mogelijk de implementatie ervan te begeleiden. Jouw rol als HRM-er is dus zeer van belang in verandertrajecten. In deze module leer je de theorie over organisatieveranderingen en de ontwikkelingsfasen waar organisaties in kunnen zitten, om vervolgens de praktijkslag te kunnen gaan maken.

Tijdens de module komen o.a. onderstaande onderwerpen aan bod:

 • hoe kun je succesvol een veranderingstraject opzetten en realiseren?
 • hoe groot is het verandervermogen van je organisatie?
 • welke opties op het gebied van verandermanagement zijn er en hoe beweeg je jezelf in een veld van actoren?
 • hoe werk je dat uit in stappen, processen, rollen, uitkomsten, communicatie, sturing en reflectie?
 • hoe krijg je grip op veranderingen en hoe ‘verkoop’ je deze?
 • hoe ontwerp je een veranderplan?
 • hoe communiceer en beïnvloed je effectief?
 • hoe blijf je geloofwaardig?
 • welke rol speelt authenticiteit?
 • en hoe overleef je in vijandige omgevingen?

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Esther Lute nov 2018.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Esther Lute
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Esther
T: 06 2111 5501 | 088 466 30 30
E: esther.lute@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven