Opleiding HR-businesspartner post-hbo

Wat doet een HR-businesspartner?

Als HR-businesspartner ben je een strategische gesprekspartner voor je organisatie, als schakel tussen de HR-afdeling en het management. Je hebt uitgebreide kennis van strategisch beleid, strategische personeelsplanning, HR-advies en verandermanagement. Je weet precies wanneer je welke adviesstijl inzet en met welke HR-instrumenten je een grotere resultaatgerichtheid in je organisatie creëert en een belangrijke bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen. 

Wat zijn de belangrijkste taken van een HR-businesspartner?

Als HR-businesspartner houd je jezelf o.a. bezig met onderstaande taken:

 • Strategisch HR-advies en ondersteuning
  • Samenwerken met leidinggevenden en managers om HR-strategieën te ontwikkelen die de organisatiedoelstellingen ondersteunen.
  • Analyseren van HR-gegevens en trends om strategische beslissingen te onderbouwen.
 • Datagedreven HR en strategische personeelsplanning
  • Gebruik van stuurgetallen en HR-analytics om strategische vragen uit de organisatie te beantwoorden.
  • Advies over wat de organisatie nu én in de toekomst in het personeelsbestand nodig heeft aan kwantiteit én kwaliteit.
 • Talentmanagement
  • Ondersteunen bij de werving en selectie van talent.
  • Ontwikkelen van programma's voor loopbaanontwikkeling.
  • Bevorderen van een cultuur van feedback en ontwikkeling.
 • Organisatieontwikkeling en verandermanagement
  • Adviseren over organisatieontwerp en -structuur.
  • Implementeren van verandertrajecten om de organisatie aan te passen aan nieuwe uitdagingen en kansen.
 • Prestatiemanagement
  • Begeleiden en ondersteunen van managers bij het prestatiemanagementproces.
  • Ontwikkelen van systemen voor het meten en verbeteren van de prestaties van medewerkers.
 • Employee relations
  • Onderhouden van positieve arbeidsrelaties door het oplossen van conflicten en het aanpakken van problemen van medewerkers.
  • Adviseren over naleving van arbeidswetgeving en bedrijfsbeleid.
 • Beloning en voordelen
  • Adviseren over compensatie- en beloningsstrategieën om competitief te blijven op de arbeidsmarkt.
  • Evalueren en optimaliseren van het voordelenpakket voor medewerkers.
 • Cultuur en betrokkenheid
  • Bevorderen van een positieve werkcultuur en betrokkenheid van medewerkers.
  • Uitvoeren van medewerkersenquêtes en actieplannen ontwikkelen op basis van de resultaten.

Waar werk je als HR-businesspartner?

Als HR-businesspartner kun je werken in verschillende soorten organisaties en sectoren. Enkele voorbeelden zijn:

 • Grote ondernemingen
  Multinationals en grote nationale bedrijven hebben vaak een HR-businesspartner om strategisch HR-advies te geven aan verschillende afdelingen of divisies.
 • Middelgrote bedrijven
  In middelgrote organisaties kan een HR-businesspartner werken om HR-strategieën te ontwikkelen en te implementeren die de groei en ontwikkeling van de organisatie ondersteunen.
 • Overheidsinstellingen
  Overheidsorganisaties op lokaal, regionaal en nationaal niveau hebben HR-businesspartners om te helpen met personeelsbeheer en beleidsontwikkeling.
 • Non-profitorganisaties
  Goede doelen, stichtingen en andere non-profitorganisaties hebben HR-businesspartners nodig om ervoor te zorgen dat hun HR-beleid en -praktijken effectief en in lijn zijn met hun missies.
 • Onderwijs- en zorginstellingen
  Universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, klinieken en andere (zorg)instellingen hebben HR-businesspartners om te helpen bij het beheer van het personeelsbestand en om strategisch HR-advies te geven.
 • Technologiebedrijven
  In de snel veranderende tech-industrie spelen HR-businesspartners een belangrijke rol bij het aantrekken en behouden van talent en het ondersteunen van organisatieontwikkeling.

 

Is er veel vraag naar HR-businesspartners?

Ja, er is een groeiende vraag naar HR-businesspartners. Dit komt door verschillende factoren:

 • Strategisch HR
  Bedrijven erkennen steeds meer het belang van strategisch HR om hun concurrentiepositie te versterken. HR-businesspartners helpen bij het afstemmen van HR-strategieën op organisatiedoelstellingen, wat cruciaal is voor succes op lange termijn.
 • Complexiteit van de arbeidsmarkt
  De arbeidsmarkt worden steeds complexer, met uitdagingen zoals talenttekorten, diversiteit en inclusie, en veranderende arbeidswetgeving. HR-businesspartners bieden de expertise om deze complexiteit te beheren.
 • Verandermanagement
  Bedrijven ondergaan voortdurend veranderingen, zoals digitale transformatie, fusies en overnames, en organisatorische herstructureringen. HR-businesspartners spelen een sleutelrol in het begeleiden van deze veranderingen en zorgen voor soepele transities.
 • Talentbeheer
  Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent is een topprioriteit voor veel organisaties. HR-businesspartners helpen bij het implementeren van effectieve talentmanagementstrategieën.
 • Employee Experience
  Er is een groeiende focus op het verbeteren van de algehele werknemerervaring, van onboarding tot loopbaanontwikkeling en welzijn. HR-businesspartners zijn essentieel in het creëren en onderhouden van een positieve werkcultuur.
 • Datagedreven HR
  De opkomst van HR-analyse en big data heeft de behoefte aan datagedreven HR-professionals vergroot. HR-businesspartners gebruiken data om geïnformeerde beslissingen te nemen en HR-strategieën te optimaliseren.

Volgens verschillende arbeidsmarkttrends en onderzoeken is de vraag naar HR-businesspartners in de afgelopen jaren toegenomen en zal dit naar verwachting blijven groeien. Bedrijven in diverse sectoren, van technologie en gezondheidszorg tot financiën en productie, zoeken naar gekwalificeerde HR-businesspartners om hun teams te versterken.

Hoe word je HR-businesspartner?

Een uitermate geschikte opleiding om jezelf te ontwikkelen tot HR-businesspartner is de post-hbo opleiding HR-businesspartner van Inholland Academy. Deze opleiding is bedoeld voor HR-professionals die zich willen doorontwikkelen naar de rol van strategisch gesprekspartner voor hun organisatie.

Goed om te weten: heb je specifieke interesse in 1 of enkele thema’s uit deze opleiding? Geen probleem! Je kunt jezelf ook voor alleen deze module(s) inschrijven:

Bekijk de post-hbo opleiding HR-businesspartner van Inholland Academy