Inleiding Arbeidsrecht

Programma module Inleiding Arbeidsrecht

Je gaat aan de slag met de meest voorkomende juridische vraagstukken in arbeidsverhoudingen. Je krijgt inzicht in de relevante wetgeving. Aan hand van de rechtspraak en voorbeelden worden “best practices” besproken.

Dagdeel 1 

 • Overzicht meest relevante regelgeving op het gebied van arbeidsverhoudingen
  • Welke regelgeving is er eigenlijk van toepassing op arbeidsverhoudingen in Nederland?
  • Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
 • Cao en medezeggenschap
  • Wat is een cao? Wanneer en hoe heeft een cao invloed op de rechtpositie van werknemers?
  • Wat doet een OR en welke rechten heeft een OR?
 • Totstandkoming arbeidsovereenkomst
  • Op welk moment komt een arbeidsovereenkomst tot stand? Wat moet schriftelijk worden overeengekomen of schriftelijk worden vastgelegd?
  • Waar let ik als werkgever op bij het formuleren, toezenden en accorderen van nieuwe en voorgezette arbeidsovereenkomsten?
 • Loon en loonbetaling
 • Bijzondere bedingen: proeftijd en concurrentiebeding
  • Wat is een proeftijd, hoe spreek ik die af en wanneer heb ik er wat aan?
  • Wat is een concurrentiebeding, welke vormen zijn er, hoe spreek ik een concurrentiebeding af en wanneer heb ik daar als werkgever ook echt wat aan?
 • Flexibiliteit: arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en arbeidsovereenkomsten met flexibele omvang
  • Welke regels moet ik als werkgever in acht nemen bij voorzetting van tijdelijke dienstverbanden?
  • Op welke manier richt ik de omvang van een dienstverband flexibel in. Wat is een oproepovereenkomst? Hoe zit dat nou met het zogenaamde rechtsvermoeden omvang, de aanbiedingsplicht na 12 maanden en (dus) de verplichting tot doorbetalen van loon?
 • Alternatieven voor de arbeidsoverkomst: zzp, uitzenden of payrollen
  • Wat is een zzp-overeenkomst en wanneer is daar sprake van? Wanneer kan ik veilig een zzp-overeenkomst sluiten?
  • Wat is een uitzendovereenkomst, wat zijn de juridische voor- en nadelen ten opzichte van mensen zelf in dienst nemen? Welke rechten heeft de uitzendkracht tegenover mij als inlener? Waar let ik op als ik een overeenkomst met een uitzendorganisatie sluit?
  • Wat is een payrollovereenkomst, wat zijn de juridische voor- en nadelen ten opzichte van mensen zelf in dienst nemen? Welke rechten heeft de payrollkracht tegenover mij als inlener? Waar let ik op als ik een overeenkomst met een payrollorganisatie sluit?

Dagdeel 2

 • Vakantie
  • Waar let ik als werkgever op bij het aanvragen, vaststellen en verval/verjaring van vakantiedagen; welk loon betaal ik gedurende de vakantie?
 • Bijzondere rechten: Wet Arbeid en Zorg, Wet Flexibel Werk
  • Welke wettelijke verlofaanspraken heeft de werknemer en hoe ga ik daar als werkgever mee om?
  • Hoe ga ik als werkgever om met verzoeken tot het verminderen of zelfs uitbreiden van de arbeidsduur?
 • Ontslag/einde dienstverband
  • Hoe kan een werkgever eenzijdig een arbeidsovereenkomst beëindigen?
  • Hoe ziet de procedure bij UWV er uit als ik een dienstverband wil beëindigen omdat hij 2 jaar arbeidsongeschikt is of als ik het dienstverband om een bedrijfseconomische wil beëindigen?
  • Hoe bereid ik een ontslag om een bedrijfseconomische reden voor?
  • Hoe bereid ik een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter voor?
  • Wanneer kan ik als werkgever een ontslag op staande voet geven? Waar moet ik rekening mee houden?
  • Wat is een transitievergoeding, wat is een billijke vergoeding en wanneer heeft de werknemer daar (geen) aanspraak op?
  • Waar let ik op bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst?

Dagdeel 3

 • Beoordeling
  • Hoe maak ik een steekhoudende beoordeling?
  • Hoe doe ik verslag van het functioneren van een werknemer?
  • Hoe zet ik een begeleidingstraject op voor een werknemer die zijn werk niet al te best uitvoert?
 • Wanneer rechtvaardigt een beoordeling ontslag?

Dagdeel 4

 • Ziekte en verzuim
  • Wet verbetering poortwachter
  • Ziekmelding: hoe ga ik daar als werkgever mee om, en wat mag ik als werkgever daarmee doen?
  • Wat is de rol van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige?
  • Hoe maak ik afspraken met de werknemer over zijn re-integratie?
  • Wat doe ik als de werknemer niet meewerkt met re-integratie?
  • Wat doe ik als de werknemer zich ziek meldt bij een arbeidsconflict?
 • Wat doe ik als een werknemer ziek wordt ten gevolge van een ongeval op het werk?

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de module voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven