Opleiding WMO consulent

Programma post-hbo WMO consulent

De opleiding WMO consulent bestaat uit 20, tweewekelijkse, bijeenkomsten. De werkvormen zijn afwisselend: je volgt vaardigheidstrainingen, zoals rollenspellen, maar ook colleges en casuïstiekbesprekingen. Er is veel ruimte voor jouw eigen leervragen:

Module 1

Deze module  zal in het teken staan van de kennismaking met het werkveld, de bijbehorende werkzaamheden en de doelgroep. Zowel externe gastsprekers (Wmo-consulenten en ervaringsdeskundigen) als interne docenten (voornamelijk werkzaam binnen de opleiding Social Work) zullen de bijeenkomsten vormgeven. Deze staan in het teken van het in kaart brengen van een eigen ‘kritische beroepssituatie’ (KBS). Deze KBS zal per bijeenkomst worden aangevuld met ‘nieuwe’ informatie en heeft als doel om jou als deelnemer kennis te laten maken met de vele aspecten die een aanvraag met zich meebrengt. Theorievakken die aan bod komen zijn o.a. sociologie, psychologie en recht.

Module 2

Deze module staat in het teken van gesprekstechnieken en bijbehorende methodieken. Uitgangspunt is het ‘keukentafelgesprek’ die veelal bij de burger thuis zal plaatsvinden. Door middel van rollenspelen krijg je inzicht in je eigen verbale en non-verbale vaardigheden. Deze module zal gecombineerd worden met een stage in de praktijk, waarin men het geleerde meteen tot uitvoering kan brengen. Daarnaast zullen er intervisie-bijeenkomsten plaatsvinden om de ervaringen betekenis te kunnen geven en te kunnen reflecteren op hetgeen men meemaak tin de praktijk. Methodieken/onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen zijn basisvaardigheden gespreksvoering,  motiverende gespreksvoering, signalering huiselijk geweld en kindermishandeling en omgaan met weerstand.

Module 3

Module tot slot bestaat uit het kritisch onder de loep nemen van de huidige gang van zaken binnen de gemeenten, met betrekking tot de Wmo en de rol van Wmo-consulent. Hoe wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd en welke verbeterpunten zijn er? Hierover ga je in gesprek met diverse partijen zoals de hulpverlener (in dit geval de Wmo-consulent) en de hulpvrager. Deze module zal worden ondersteund met lessen over schrijfvaardigheid, onderzoeksvaardigheden en intervisie.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven