Echocardiografie opleiding

Instapmodule Echografie | Echocardiografie

Inholland Academy biedt de instapmodule echografie aan als een voorbereidende module voor de echografische opleidingen:

Inschrijven voor de Instapmodule Echografie | donderdag 7 november 2024

Tijdens deze instapmodule komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wiskunde/ natuurkunde/ basale fysica:

 • breuken/machten
  • correct gebruik maken van eenheden
  • eenheden omrekenen
  • correct gebruik maken van de wetenschappelijke notatie van getallen
 • vergelijkingen, functies en grafieken
  • lineaire vergelijkingen oplossen
  • exponentiële functies, hoeken en periodieke functies
  • verhoudingen van driehoekzijden omrekenen naar hoeken
  • hoeken omrekenen naar driehoekzijden
  • uitleggen wat de sinus, cosinus en tangens is
 • eenheden en trillingen
  • de frequentie of golflengte uitrekenen
  • de (globale) grootte berekenen van frequentie, golflengte en geluidssnelheid bij de diagnostische echografie
 • golven en geluid
  • uitleggen wat een golf is
  • uitleggen wat (ultra)geluid is
  • uitleggen wat frequentie, golflengte en geluidssnelheid is
  • de relatie geven tussen frequentie, golflengte en geluidssnelheid
  • uitleggen wat thermische en mechanische effecten zijn
 • Engelstalige echografische begrippen

Toegepaste echofysica:

 • uitleggen hoe een echografisch beeld wordt opgebouwd
 • globaal de werking van de transducers benoemen en welk type transducer bij welke soort onderzoek gebruikt wordt
 • de globale werking van de echografieapparatuur
 • de belangrijkste functieknoppen van de echografieapparatuur

Anatomie:

 • de basale medische terminologie
 • de verschillende vlakken die gebruikt worden in de medische literatuur
  • 3 dimensionale anatomie
 • hoe deze kennis moet worden toegepast binnen de (vervolg)module

NB: daar waar 'module' staat vermeld, kan ook 'onderwijseenheid' worden gelezen.Bel of mail opleidingscoördinator Chantal Fijnaut voor algemene vragen over bijvoorbeeld het rooster:

Vraag het Chantal
T: 06 5026 7071
E: gsw.academy@inholland.nl

Bel of mail opleidingsadviseur Geert Plug voor persoonlijk opleidingsadvies en maatwerkvragen:

Vraag het Geert
T: 06 1527 9617
E: geert.plug@inholland.nl