Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO)

Programma Persoonlijke Professionele ontwikkeling (PPO)

Bij elk niveau van werken worden er competenties en vaardigheden van mensen gevraagd. De competenties en vaardigheden die passen bij het werk van een bachelor zijn anders dan die van een master.

Binnen de masteropleiding MIRO is er voor gekozen om expliciet aandacht te geven van de transitie van bachelor naar master binnen dezelfde werkomgeving. Binnen deze verandering zijn er een aantal factoren die van belang zijn. De masteropleiding-deelnemer gaat een andere houding/plaats/functie binnen de organisatie innemen. De deelnemer, de directe werkomgeving, de toekomstige werkomgeving en het management zien gedurende de opleiding de houding en positie van de deelnemer veranderen.

Het omgaan met de veranderingen is een uitdaging voor de deelnemer en de werkomgeving, welke vaak gepaard gaat met een verandering van het verwachtingspatroon ten opzichte van de deelnemer. De onzekerheid wat er van de deelnemer verwacht kan worden, wat de deelnemer van zichzelf verwacht en welke competenties en vaardigheden de masterrol met zich meebrengt is een factor binnen de persoonlijke professionele ontwikkeling.

Het doel van de module is de deelnemer begeleiden binnen de veranderende werkomgeving door samen met de deelnemer te werken aan het ontwikkelen van de mastercompetenties.

Deze module omvat 2 jaar van de masteropleiding en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Persoonlijk ontwikkelplan ( gedurende de gehele periode)
  • Masterclasses (jaar 1 en 2)
  • Theorie in groepsbijeenkomsten (jaar 1)
  • Intervisie met peers (jaar 1 en 2)
  • Project (jaar 1 en 2)
  • Persoonlijke coachingsgesprekken (jaar 1 en 2)

Programmatisch toetsen staat aan de basis van deze module. De toetsen en toetsonderdelen zijn ingericht om de student te ontwikkelen. De weg die de student kiest voor de ontwikkeling is individueel en wordt begeleid door een persoonlijke PPD begeleider.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

  Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven