Opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Programma post-hbo Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

De opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs bestaat uit drie blokken. Bij de start van de opleiding, na het volgen van je eerste les van blok 1, ontvang je een tijdelijke bevoegdheid van 2 jaar om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 3 t/m 8. Het is aan te raden de opleiding in die 2 jaar af te ronden. Als je nog niet klaar bent met de opleiding in deze 2 jaar, dan moet je de resterende (stage)lessen verzorgen in de aanwezigheid van een bevoegde leerkracht.

Er wordt tijdens ieder blok van je verwacht dat je minimaal 20 lessen bewegingsonderwijs van minimaal 45 minuten verzorgt. Deze lessen worden verdeeld over diverse groepen 3 t/m 8 en over verschillende leerlijnen zoals:

 • balanceren
 • doelspelen
 • bewegen op muziek

Van de 20 lessen wordt er een dagdeel (circa 4 lessen) gegeven in het bijzijn van een bevoegde leerkracht. Dat kan een vakleerkracht (ALO) zijn of een vakspecialist (Pabo + leergang afgerond). Tijdens dit dagdeel krijg je feedback van deze vakleerkracht of vakspecialist.

De overige lessen kan en mag je zelfstandig geven en reflecteer je zelf op je gegeven les. Tijdens de gehele opleiding wordt veel gebruik gemaakt van foto en videomateriaal. Deze beelden worden niet gepubliceerd, maar gebruikt voor opleidingsdoeleinden. Bewegingsonderwijs moet letterlijk en figuurlijk een zichtbaar vak zijn. Met behulp van het plaatje kunnen zowel de opleidingsdocenten als de deelnemers een krachtige impuls geven aan de ontwikkeling van de cursist binnen de leergang.

Opbouw van de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Blok 1: Aanbieden van activiteiten

Blok 1: Aanbieden van activiteiten

In dit eerste blok worden 30 eenvoudige bewegingsactiviteiten behandeld. Centraal staat:

 • de kwetsbaarheid en het belang van bewegen en spelen voor het opgroeiende kind
 • rekening houden met verschillen tussen leerlingen in de context van bewegen en spelen
 • het (veilig) kunnen organiseren van bewegingsactiviteiten
 • het uitleggen en op gang houden van deze activiteiten
 • eigen vaardigheid

Tijdens deze module geef je tijdens 2 verplichte praktijkdagen lessen op een basisschool. Dit doe je onder leiding van een opleidingsdocent samen met je studiegenoten. Ook een EHBO-scholingsdag is onderdeel van blok 1. Bij succesvolle afronding van het theorie- en praktijkexamen ontvang je een officieel geregistreerd certificaat van het NIKTA (acute zorgverlener). Dit deel van de opleiding is in handen van de professionals van opleidingsinstituut just4safety. Zij zijn aangesloten bij het Oranje Kruis en NIKTA.

Blok 2: Begeleiding en leerhulp

Blok 2: Begeleiding en leerhulp

Tijdens blok 2 wordt de aandacht gericht op:

 • het zelfstandig in gang houden van bewegingssituaties door kinderen (reguleren)
 • het verbeteren van de begeleiding (leerhulp) aan de kinderen
 • motorisch leren, fysiologie en speelgedrag van kinderen

Tijdens deze module geef je tijdens 2 verplichte praktijkdagen lessen op een basisschool. Dit doe je onder leiding van een docent samen met je studiegenoten.

Blok 3: Maatwerk en visie

Blok 3: Maatwerk en visie

In blok 3 zoek je de verdieping. Thema’s die aan bod komen zijn:

 • vakconcepten en vakvisie
 • de betere beweger in groep 8
 • eigen vaardigheid
 • bewegen en spelen op het schoolplein
 • veiligheid en aansprakelijkheid
 • minder vaardige bewegers en steunlessen

In blok 3 geef je ook 20 lessen. Een aantal lessen verzorg je in groep 8. Ook moet je 2 examenlessen geven bij een aangewezen examinator. Je verzorgt deze lessen dan op de school van de examinator.

De blokken zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen, maar van de volgorde kan niet afgeweken worden.

Films Eigen vaardigheid

Realiseer met behulp van goede eigen vaardigheid niveaudoorbraken bij kinderen!

Een goede eigen vaardigheid is niet heilig, maar wel één van de vormen om leerhulp toe te passen. Hoe beter de eigen vaardigheid, hoe meer dit in te zetten is om niveaudoorbraken bij kinderen te realiseren. Tevens is het een middel om kinderen te enthousiasmeren en te inspireren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie domeinen: Gymnastiek, Spel en Bewegen op muziek.

Binnen deze domeinen zijn verschillende activiteiten gekozen. Voor elk onderdeel zijn vier niveaus beschreven: niveau zorg, niveau 1, niveau 2 en niveau 3. Hierbij is niveau 3 het niveau dat een betere beweger in groep 8 beheerst.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven