Opleiding Vakspecialist beeldende vorming

Resultaat opleiding Vakspecialist beeldende vorming

Na afronding van de post-hbo opleiding Vakspecialist beeldende vorming heb je de kennis en vaardigheden om:

  • gevarieerde lessen beeldende vorming aan alle groepen van het basisonderwijs te geven
  • een leerlijn beeldende vorming te ontwikkelen voor jouw basisschool
  • lessenseries te ontwerpen vanuit de procesgerichte didactiek waarbij het stimuleren van het creatieve proces centraal staat
  • het lesaanbod aan te laten sluiten op de beeldende ontwikkeling van kinderen en de kenmerkende fasen van de kindertekening
  • verschillende vormen van kunstbeschouwing toe te kunnen passen in lessen beeldende vorming
  • nieuwverworven beeldende, materiaal-technische vaardigheden te verwerken in jouw onderwijsaanbod
  • lessen beeldende vorming vakoverstijgend aan te bieden
  • collega’s te ondersteunen en inspireren in het verrijken van hun lesaanbod

Diploma

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een post-hbo diploma Vakspecialist beeldende vorming van Inholland Academy.

Rol van breed inzetbare vakspecialist beeldende vorming

 Is jouw school een voorstander van het breed inzetten van talenten? En/of wil jouw school zich profileren met beeldende vorming? Wellicht wil je dan voorstellen om na het behalen van de opleiding binnen jouw school als vakspecialist beeldende vorming aparte taken/rollen te vervullen. Denk bijvoorbeeld aan de rol van een breed inzetbare vakspecialist beeldende vorming die bijzondere taken kan verrichten, kartrekker is voor lessen beeldende vorming, en die misschien ook wel structureel lessen beeldende vorming verzorgt binnen de school. Je ruilt bijvoorbeeld met collega’s van klas om beeldende vorming te geven, of mogelijk kun je binnen jouw school de kans krijgen om bijvoorbeeld structureel beeldende vorming aan verschillende groepen te geven.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven