Opleiding Zij-instroom Schoolleider Basisonderwijs

Programma opleiding Zij-instroom Schoolleider Basisonderwijs

Je werkt in kleine studiegroepen en loopt een uitgebreide stage bij een ervaren schoolleider. Tijdens de eenjarige opleiding werken we gezamenlijk aan de vijf competenties van de schoolleider:

  • Visiegestuurd werken
  • In relatie staan tot de omgeving
  • Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid
  • Hanteren van strategieën ten behoeve van samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus
  • Hogere orde denken

Leerlijnen

Het programma zal bestaan uit vier leerlijnen:

  • Onderwijskundige lijn
  • Themalijn schoolleider vakbekwaam
  • Lijn Persoonlijke ontwikkeling
  • Open curriculum

Subsidieregeling

Voor dit traject is een subsidie beschikbaar gesteld vanuit het ministerie. Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de opleiding en de begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Per schoolleider van buiten het onderwijs bedraagt de tegemoetkoming maximaal € 20.000. Lees verder

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven