Verandermanagement (Veranderkunde op masterniveau, MLI module 2)

Petra Beukelman - docent Veranderkunde


"Blijf altijd zoeken naar mogelijkheden om je professionele identiteit door te ontwikkelen”

Petra Beukelman is docent Veranderkunde bij de Master Leren en Innoveren. Tijdens deze tweede module, die ook los te volgen is, begeleidt ze deelnemers bij het opstellen van hun veranderstrategie. Zo wordt duidelijk hoe zij samen met hun collega’s een verandervraagstuk gaan oppakken. In een interview vertelt Petra hier meer over.

Waar gaan deelnemers tijdens deze module mee aan de slag?

"Het onderwijs is door interne ontwikkelingen en maatschappelijke thema’s voortdurend aan verandering onderhevig. Het is hierbij belangrijk dat onderwijsprofessionals een stevige basis hebben en hun professionele identiteit ontwikkelen. Kennis van organisatie- en veranderkunde én van zichzelf in de rol van 'veranderaar' zijn hierbij behulpzaam en versterken de veerkracht van deelnemers. In de module Veranderkunde krijgen deelnemers tools aangereikt waarmee ze direct in de praktijk kunnen oefenen met het leidinggeven aan veranderprocessen. Zo leren zij bijdragen aan onderwijsinnovaties in een complex en dynamisch werkveld."

Wat is jouw favoriete onderdeel van deze module?

"Dat is voor mij de diagnosefase waarbij de deelnemers een analyse van de context maken. Doordat deelnemers in deze module in veel gevallen voor het eerst met afstand naar hun eigen organisatie gaan kijken, levert de module met name aan het begin veel vragen en soms ook verwarring op. Door het uitvoeren van een gedegen diagnose krijgen ze zicht op de patronen en onderstroom van de organisatie. Het moment dat de verwarring omslaat naar inzicht en theorie en praktijk samenvallen is mijn favoriete moment."

Hoe maak jij impact in jouw rol als docent?

"Ik hoop dat ik door mijn persoonlijke betrokkenheid, coachende vaardigheden en kennis van en ervaring met het leidinggeven aan verandering in het onderwijs een bijdrage kan leveren aan het leerproces van de deelnemers."

Wat vind je belangrijk om mee te geven aan deelnemers? 

"Blijf altijd zoeken naar mogelijkheden om je professionele identiteit door te ontwikkelen. Zoals Covey zegt: houd de zaag scherp!"

Kun je in een korte zin vertellen wat kenmerkend is voor jouw werkwijze?

"De kernwaarden Persoonlijk en Dichtbij zijn voor ons binnen Hogeschool Inholland heel belangrijk. Dat geldt ook voor mijn contact met de deelnemers bij de Master Leren en Innoveren en de manier waarop ik hen begeleid in hun professionele ontwikkeling."

Aan welke momenten denk je terug met een glimlach?

"Het moment dat er 'een kwartje valt' en een deelnemer ineens inzicht krijgt in bestaande patronen binnen de organisatie en hoe die vanuit de rol van veranderaar te beïnvloeden zijn."


Wat vind je het leukst aan je werk?

"Het werken met gemotiveerde en gepassioneerde professionals die er heel bewust voor kiezen om zich persoonlijk (verder) te ontwikkelen ten gunste van het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs."

Petra Beukelman
docent module Veranderkunde op masterniveau

Terug naar Docenten