Opleiding Gedragsspecialist in het (v)mbo

Programma post-hbo Gedragsspecialist in het (v)mbo

De opleiding Gedragsspecialist in het (v)mbo bestaat uit vier modules van ieder zes bijeenkomsten. Een schriftelijke opdracht, waarin je je eigen praktijk aan de geleerde theorie kunt koppelen, is onderdeel van elke module.De gehele opleiding wordt afgesloten met een meesterproef.

Opbouw van de opleiding Gedragsspecialist in het (v)mbo

Module 1: Orthopedagogisch handelen

Module 1: Orthopedagogisch handelen

 • Wat vraagt de jongere in zijn gedrag aan mij als opvoeder?
 • Wat verstaan we onder ‘normaal’ gedrag
 • Gedrag, probleemgedrag, opvoeden, ontwikkelingstaken, problematische opvoedingssituatie
 • Een helikopterview: het hanteren van verschillende verklaringsmodellen voor gedrag
 • Rol van de docent, pedagogisch klimaat
 • Relatie, competentie en autonomie
 • Mentale modellen
 • Handelingsgerichte diagnostiek

Module 2: De interactionele benadering

Module 2: De interactionele benadering

 • Interactieanalyses bij probleemgedrag
 • Identiteitsontwikkeling en zelfbeeld
 • Sociale ondersteuning in de praktijk
 • Moraliteitsontwikkeling
 • Affectie, informatie en gedragsregulatie
 • De Roos van Leary
 • De Interactiewijzer (R. Verstegen); de leerling in relatie en de anderen, de leerling en jij
 • Het puberbrein

Module 3: Planmatig omgaan met probleemgedrag in de groep (preventie en signalering)

Module 3: Planmatig omgaan met probleemgedrag in de groep (preventie en signalering)

 • Groepsdynamica bij jongeren
 • Signaleren en observeren
 • Registreren
 • Pedagogisch leerlingvolgsysteem
 • Groepsplan gedrag (K. van Overveld)
 • Gedragstheoretische benadering
 • ABC-schema bij probleemgedrag
 • Beïnvloeden van probleemgedrag
 • Sociaal emotionele ontwikkeling, kaders en methodieken, trainen van sociale vaardigheden

Module 4: De jongere en zijn omgeving

Module 4: De jongere en zijn omgeving

 • Invloed van kindkenmerken op gedrag, misbruik en de gevolgen
 • Verkenning van ‘beelden’: ADHD, PDD-NOS etc.
 • Rol van ouders en andere omgevingsfactoren
 • Netwerk in en rond de school
 • Bureau Halt, reclassering, Sociaal Team, GO! voor jeugd en andere instanties
 • Communiceren met ouders

Maatwerk/incompanytraject mogelijk

De opleiding Gedragsspecialist in het (v)mbo is bijzonder geschikt om met het hele team op de eigen school te volgen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven