Opleiding Gedragsspecialist post-hbo

Programma post-hbo Gedragsspecialist

De opleiding Gedragsspecialist bestaat uit vier modules. Een schriftelijke opdracht, waarin je je eigen praktijk aan de geleerde theorie kunt koppelen, is onderdeel van elke module.

Opbouw van de opleiding Gedragsspecialist

Module 1: Orthopedagogisch handelen

Module 1: Orthopedagogisch handelen

In deze module staat de vraag: ‘wat vraagt het kind in zijn gedrag aan mij als opvoeder?’ centraal.

Wat komt aan bod?

 • gedrag, probleemgedrag, opvoeden, ontwikkelingstaken, problematische opvoedingssituaties
 • een helikopterview: het hanteren van verschillende verklaringsmodellen voor gedrag
 • de rol van de leerkracht, pedagogisch klimaat
 • relatie, competentie en autonomie
 • mentale modellen
 • handelingsgerichte diagnostiek

Module 2: Benadering via interactie

Module 2: Benadering via interactie

Tijdens deze module leer je hoe een benadering via interactie invloed heeft op het gedrag.

Wat komt aan bod?

 • interactieanalyse bij probleemgedrag
 • zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • sociale ondersteuning in de praktijk:
  • sensitief en responsief zijn
  • affectie, informatie en gedragsregulatie
  • de Roos van Leary
  • de interactiewijzer: de leerling in relatie tot anderen en jou
 • praten met leerlingen: actief luisteren, vragen stellen, de ik-boodschap en metacommunicatie

Module 3: Planmatig omgaan met probleemgedrag in de groep

Module 3: Planmatig omgaan met probleemgedrag in de groep

Je leert tijdens deze module meer over preventie en signalering van probleemgedrag.

Wat komt aan bod?

 • signaleren en observeren
 • registreren
 • pedagogisch leerlingvolgsysteem
 • groepsplan
 • gedragstheoretische benadering: ABC schema bij probleemgedrag
 • beïnvloeden van probleemgedrag
 • sociaal emotionele ontwikkeling, kaders en methodieken, trainen van sociale vaardigheden

Module 4: Kind en omgeving

Module 4: Kind en omgeving

Tot slot leer je in de laatste module meer over het kind en zijn omgeving.

Wat komt aan bod?

 • invloed van kind kenmerken op gedrag
 • verkenning van ‘beelden’: adhd, pdd-nos, etc.
 • rol van ouders en andere omgevingsfactoren
 • netwerk in en rond school
 • communiceren met ouders

De opleiding Gedragsspecialist wordt afgesloten met een Meesterproef. Door praktijkgericht onderzoek laat je hierin zien dat je beschikt over een onderzoekende en reflectieve houding. Je levert een adviesrapport en een implementatievoorstel op, die onderbouwd en verantwoord zijn vanuit de literatuur.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven