WMO consulent

Programma post-hbo WMO consulent

De opleiding WMO consulent bestaat uit twaalf, tweewekelijkse, bijeenkomsten. De werkvormen zijn afwisselend: je volgt vaardigheidstrainingen, zoals rollenspellen, maar ook colleges en casuïstiekbesprekingen. Er is veel ruimte voor jouw eigen leervragen:

Bijeenkomst 1
Gesprekken met klanten vormen een essentieel onderdeel van jouw werk. In deze bijeenkomst leer je de cliënt centraal te stellen. Belangrijk is om hiervoor een open en veilige setting te creëren, zodat alle relevante zaken ter tafel komen. Dit vraagt ook om een kritische reflectie op jouw handelen. Ook oefenen we deze les aan de hand van casussen met creatief denken.

Bijeenkomst 2
Deze bijeenkomst schetsen we ‘een dag in het leven van een WMO consulent’. We bespreken ook zaken als steunsystemen, diversiteit en ondersteuningsvragen.

Bijeenkomst 3
Voorafgaand aan deze les heb je de wet- en regelgeving van de WMO bestudeerd middels een e-learning module. Tijdens de bijeenkomst brengen we de wetgeving tot leven door casussen te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. Je ontdekt welke mogelijkheden de WMO biedt. Jouw creativiteit wordt in deze les wederom op de proef gesteld.

Bijeenkomst 4
Deze dag staat het medisch kader centraal. De belangrijkste ziektebeelden en de diverse doelgroepen passeren de revue. Insteek van deze les is om samen met de cliënt te kijken naar oplossingen.

Bijeenkomst 5 
Deze bijeenkomst is gewijd aan gespreksvoering en morele oordeelsvorming op basis van ethische dilemma’s. Communicatie met specifieke doelgroepen (zoals mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening) komen ook aan bod.

Bijeenkomsten 6 en 7
Deze dagen gaan we verder aan de slag met het onderdeel gespreksvoering. Diverse gespreksmethodieken worden toegelicht én getraind. Alles is erop gericht om de zelfredzaamheid van de burger te bevorderen. De cliënt en WMO consulent beslissen over de inzet van hulp vanuit het formeel systeem bij de zorgvrager thuis, ‘aan de keukentafel’. Dat vraagt dus nogal wat van de gespreksvaardigheden van beiden. Je moet goed kunnen luisteren en doorvragen, omgaan met weerstanden, onderhandelen en dan ook nog het best passende advies geven.

Bijeenkomst 8
Het voorkomen van problemen is ook onderdeel van het werk van een WMO consulent. Hierbij is kennis van de sociale kaart en het sociaal netwerk van de cliënt van belang, waardoor mogelijk (grotere) problemen voorkomen kunnen worden. 

Bijeenkomst 9
Deze dag staat het sturen op zelfredzaamheid centraal. We behandelen het onderdeel indicatiestelling met behulp van de zelfredzaamheidsmatrix en je leert over de methodiek van de motiverende gespreksvoering.

Bijeenkomst 10
In deze bijeenkomst komen diverse zaken aan bod, zoals sociale wijkteams, samenwerken, casemanagement/regievoering en privacy. Ook is er aandacht voor het professionele netwerk (sociale netwerk) met het oog op verwijzen en de nazorg voor een cliënt. 

Bijeenkomst 11
Als WMO consulent stel je ook rapportages en beschikkingen op. Deze lesdag gaat daarover.

Bijeenkomst 12
In deze slotbijeenkomst oefenen we verder met diverse gesprekstechnieken. Vervolgens leg je de eindtoets af (presentatie). Ten slotte krijg je jouw certificaat uitgereikt.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Samantha Dooper bewerkt.png

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Samantha Dooper
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Samantha
T: 06 1527 9389 | 088 466 30 30
E: samantha.dooper@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven