Een leercultuur bevorderen binnen je organisatie

Inholland Academy richt zich met zijn aanbod voor de werkende professional met name op formele scholing. Dit is een vorm van georganiseerd leren waar meestal een certificaat of diploma mee behaald kan worden. Toch wordt het onderscheid tussen formeel en non-formeel/informeel leren steeds kleiner. Er is steeds meer sprake van flexibel leren en in onze opleidingen staat de werkpraktijk altijd centraal. Dit is nodig om de transfer van theorie naar de praktijk te kunnen maken.

Positieve leercultuur

Deze praktijk kan ook helpen om het leren een vanzelfsprekendheid te laten zijn in de organisatie. Op dat moment wordt gesproken van een positieve leercultuur. Een leercultuur kan worden begrepen als een gemeenschappelijk en dynamisch systeem van fundamentele aannames, waarden en normen, die de richting bepalen van het leerproces binnen een organisatie (Heijboer, 2013). Zo’n positieve leercultuur is voor een organisatie belangrijk, omdat het een voorspeller is voor innovatief gedrag en prestaties. Het kan hiermee aanzienlijke verbeteringen opleveren in de ontwikkeling en verkoop van producten en diensten. Een positieve leercultuur is voor een medewerker belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven.

Slim-regeling

Samen met partners Huis van het Werk, Horizon College en STAN-partners is Inholland Academy betrokken bij het stimuleren van een leercultuur bij organisaties in regio Noord-Holland Noord. Dit traject is mede mogelijk gemaakt door de SLIM-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die het leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen wil stimuleren.

Leercultuurdragers

Op donderdag 7 februari 2024 presenteerden we de video’s die zijn ontwikkeld in dit project. Bij het ontwikkelen van deze video’s vroegen we de aangesloten partners van Huis van het Werk hoe zij werken aan een positieve leercultuur. Hierbij keken we naar de zes leercultuurdragers die beschreven worden in het artikel: 'Leercultuur in het mkb: geen luxe maar noodzaak (Korevaar et al., 2020)'. De leercultuurdragers beschrijven de kenmerken die de leercultuur bij het mkb bevorderen, zie hiervoor het leercultuurmodel hieronder. Voor meer achtergrondinformatie is het aan te raden het volledige artikel te lezen.

 1. Inhoud van werk: taken die blijven uitdagen
  Taakautonomie, taakcomplexiteit en uitdaging in taken
 2. Ruimte en veiligheid om te blijven ontwikkelen
  Onderling vertrouwen, fouten mogen maken, experimenteerruimte
 3. Samenwerken en teamontwikkeling
  Goede werkrelatie, kennisuitwisseling, mentor/rolmodel, werkplekinrichting ten behoeve van kennisuitwisseling, samenwerken in diverse teams en/of met andere disciplines
 4. Leiderschap gericht op ontwikkeling
  Visie op leren kunnen uitdragen, rolmodel en eigenaarschap stimuleren
 5. Organisatie gericht op ontwikkeling
  Ondersteunende structuren en systemen gericht op continu verbeteren en om leerervaringen vast te leggen, beoordelings- en beloningsstructuur voor ontwikkelinitiatieven, periodieke evaluatiemomenten en opleidingsbudget
 6. Organisatie verbinden met de externe omgeving
  (Proactief) kennis opnemen van ontwikkelingen in de maatschappij en markt, co-creatie met klanten en leveranciers

Leercultuurmodel voor het mkb (Korevaar et al., 2020)

Bronnen

 • Korevaar, R., Weide, J. van der, Corporaal, S., Vos, M. & Witteveen, L. (2020). Leercultuur in het mkb: geen luxe maar noodzaak. Holland Management Review. Geraadpleegd op 1 februari 2024, van HBO Kennisbank (hbo-kennisbank.nl)
 • Hejboer, M., M. Korenhof & L. Pantjes (2013). Een krachtige leercultuur voor continu leren. O&O, 6, pp. 6-11

Meer inspiratie opdoen over dit onderwerp? Bekijk ook onderstaande video’s:


Inhoud van werk: taken die blijven uitdagen


Samenwerken en teamontwikkeling


Leiderschap gericht op ontwikkeling


Organisatie gericht op ontwikkeling

De video's over de leercultuurdragers 'Ruimte en veiligheid om te ontwikkelen' en 'Organisatie verbinden met de externe omgeving' volgen binnenkort.